Pasirengimas dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį.

Pateiktis: Pasirengimas dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį

Ačiū
0
Nesudomino
0

Ankstesnės naujienos

Metodinis leidinys, skirtas kalbų (gimtosios ir užsienio) mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti 2022-11-02 Metodinis leidinys, skirtas kalbų (gimtosios ir užsienio) mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti

Švietimo portalo metodinės medžiagos saugykloje viešinamas naujai parengtas metodinis leidinys, skirtas kalbų (gimtosios ir užsienio) mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti, kurio paskirtis – tobulinant mokytojų profesinę kompetenciją, atskleisti praktikoje kylančias kalbų ugdymo(si) dilemas, padėti jiems perprasti, kaip praktiniame darbe sėkmingiau realizuoti atnaujintas kalbų ugdymo bendrąsias programas.

Plačiau
Mediacijos teoriniai pagrindai ir taikymo galimybės 2022-10-24 Mediacijos teoriniai pagrindai ir taikymo galimybės

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba organizuoja ilgalaikės programos „Mediacijos teoriniai pagrindai ir taikymo galimybės“ mokymus, kuriuos ves doc. dr. Rita Ilgūnė Martinėlienė – Vilniaus kolegijos ir Nacionalinės švietimo agentūros lektorė, mediacijos praktikė. Lektorė yra įgijusi socialinių mokslų daktaro, socialinio darbo bakalauro laipsnį ir socialinio pedagogo kvalifikaciją, edukologijos ir teisės magistro laipsnį. Kviečiame registruotis į pirmąjį modulį, kuris įvyks lapkričio 10 dieną. Registracija vyksta per Semi+ sistemą.

Plačiau
Kaip toliau ruoštis savivaldybėms UT atnaujinimui 2022-10-24 Kaip toliau ruoštis savivaldybėms UT atnaujinimui

Kaip toliau ruoštis savivaldybėms. Rekomenduoju naudotis šiose nuolat atnaujinamose skaidrėse pateiktomis rekomendacijomis, kuriose rasite naudingų nuorodų bei kt. svarbią informaciją.  Atkreipkite dėmesį į šiuo metu vykstančius užsienio konsultantų mokymus bei NŠA renginių įrašus, kurių nuorodas sukėliau į skaidres: https://docs.google.com/presentation/d/11WnZ7wnnnUTzd_6X04z5thMqGTQUn-Rz/edit?usp=sharing&ouid=101040787861246623766&rtpof=true&sd=true

Plačiau