Švietimo portalo metodinės medžiagos saugykloje viešinamas naujai parengtas metodinis leidinys, skirtas kalbų (gimtosios ir užsienio) mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti, kurio paskirtis – tobulinant mokytojų profesinę kompetenciją, atskleisti praktikoje kylančias kalbų ugdymo(si) dilemas, padėti jiems perprasti, kaip praktiniame darbe sėkmingiau realizuoti atnaujintas kalbų ugdymo bendrąsias programas.

https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/19550

Šaltinis: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10224758470943542&id=1665483115

Ačiū
0
Nesudomino
0

Ankstesnės naujienos

Mediacijos teoriniai pagrindai ir taikymo galimybės 2022-10-24 Mediacijos teoriniai pagrindai ir taikymo galimybės

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba organizuoja ilgalaikės programos „Mediacijos teoriniai pagrindai ir taikymo galimybės“ mokymus, kuriuos ves doc. dr. Rita Ilgūnė Martinėlienė – Vilniaus kolegijos ir Nacionalinės švietimo agentūros lektorė, mediacijos praktikė. Lektorė yra įgijusi socialinių mokslų daktaro, socialinio darbo bakalauro laipsnį ir socialinio pedagogo kvalifikaciją, edukologijos ir teisės magistro laipsnį. Kviečiame registruotis į pirmąjį modulį, kuris įvyks lapkričio 10 dieną. Registracija vyksta per Semi+ sistemą.

Plačiau
Kaip toliau ruoštis savivaldybėms UT atnaujinimui 2022-10-24 Kaip toliau ruoštis savivaldybėms UT atnaujinimui

Kaip toliau ruoštis savivaldybėms. Rekomenduoju naudotis šiose nuolat atnaujinamose skaidrėse pateiktomis rekomendacijomis, kuriose rasite naudingų nuorodų bei kt. svarbią informaciją.  Atkreipkite dėmesį į šiuo metu vykstančius užsienio konsultantų mokymus bei NŠA renginių įrašus, kurių nuorodas sukėliau į skaidres: https://docs.google.com/presentation/d/11WnZ7wnnnUTzd_6X04z5thMqGTQUn-Rz/edit?usp=sharing&ouid=101040787861246623766&rtpof=true&sd=true

Plačiau