Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, planuoja pradinių klasių mokytojams ir mokytojams dalykininkams skirtus mokymus, susijusius su ugdymo turinio atnaujinimu (toliau – UTA). Numatoma, kad projekto metu sukurtos 48 akademinių valandų mokymų programos bus dėstomos pradinių klasių mokytojų ir mokytojų dalykininkų grupėms nuo 2022 m. lapkričio mėn. iki 2023 m. gegužės mėn. Ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komanda mokytojų atranką dalyvauti projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ mokymuose Visų Raseinių rajono ugdymo įstaigų pedagogai turėjo galimybę pateikti kandidatūras ,atitinkančias atrankos kriterijus.

Mokymų programoje numatyta:

  • 1 tema. Kas naujo švietime? (Bendra visų dalykų mokytojams, 8 val.)
  • 2 tema. Mokomojo dalyko programa ir metodinės įgyvendinimo rekomendacijos. (Atskira dalykų mokytojams, 8 val.)
  • 3 tema. Pamokos planavimas ir organizavimas ugdant kompetencijas. I dalis. (Atskira dalykų mokytojams, 8 val.)
  • 4 tema. Pamokos planavimas ir organizavimas ugdant kompetencijas. II dalis. (Atskira dalykų mokytojams, 8 val.)
  • 5 tema. Mokomojo dalyko vertinimo ypatumai. (Atskira dalykų mokytojams, 8 val.)
  • 6 tema. Įtraukties ir švietimo pagalba. (Bendra visų dalykų mokytojams, 8 val.)

Raseinių rajonui skirta 50 kvotų. Tikimės, kad atranka įvyks sėkmingai.

Mokytojų atrankos kriterijai
Pateiktis: Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas

Silva Morkevičienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja

Ačiū
0
Nesudomino
0

Ankstesnės naujienos

Rugsėjo aidas 2022 2022-09-02 Rugsėjo aidas 2022

Ko gero, nei vienas garsas širdyje ir atmintyje neišlieka tiek ilgai, kiek Rugsėjo pirmosios varpelio, atveriančio per vasarą uždarytas duris į mokyklą. Sunku pasakyti, kas, pro jas žengdamas, patiria daugiau jaudulio – mokinys, ar mokytojas. Aišku viena – rugsėjis įvairiausiais prisiminimais visada ataidi į mokytojų senjorų širdis.

Plačiau
Šventė „Rugsėjo aidas“ 2022 2022-06-28 Šventė „Rugsėjo aidas“ 2022

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba tradiciškai organizuoja renginį Raseinių rajono mokytojams senjorams ir Raseinių Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) studentams „Rugsėjo aidas“.  Kasmet šventiškai nusiteikę įvairių rajono ugdymo įstaigų mokytojai senjorai ir Raseinių TAU studentai renkasi pasidžiaugti prasidėjusiais naujais mokslo metais.

Plačiau
Ambasadorių susitikimas Betygaloje 2022-06-23 Ambasadorių susitikimas Betygaloje

Raseinių rajone ugdymo turinio atnaujinimui sėkmingai įgyvendinti pavasarį rajoninė ugdymo turinio (toliau – UT) koordinavimo komanda atrinkto 16 dalykų mokytojų, kuriems pirmiems buvo sudaryta galimybė mokytis. Mokytis tam, kad paskui savo patirtimi galėtų pasidalinti su savo kolegomis mokytojais dalykininkais. Šios pirmosios kregždės UT skleidėjos, visoje Lietuvoje pavadintos ambasadoriais – UT ambasadoriais.

Plačiau