2022 m. balandžio 11-14 dienomis Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorė Reda Kunickienė ir direktoriaus pavaduotoja Silva Morkevičienė dalyvavo Rijekoje (Kroatijos Respublika) vykusiuose mokymuose pagal Erasmus+ KA1 mobilumo projektą „Andragogo misija: suteikti besimokančiajam sparnus“, kurį įgyvendina Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija.

   4 mokymų dienos, vykusios suaugusiųjų švietimo įstaigoje Dante (angl.  Adult Education Institution Dante), buvo skirtos kūrybiškumo kompetencijai plėtoti ir apėmė šias potemes:

  • pozityvios mokymosi atmosferos kūrimas;
  • skaitmeninių priemonių panaudojimas suaugusiųjų švietime;
  • interaktyvūs metodai suaugusiųjų švietime;
  • dramos ir istorijos pasakojimo technikos.

   Mokymų metu aptarti formalaus, neformalaus švietimo ir savišvietos ypatumai suaugusiųjų mokyme, itin akcentuota palankios mokymosi atmosferos sukūrimo svarba.

   Itin naudinga patirtis - skaitmeninių priemonių panaudojimas suaugusiųjų švietime. Mokymu metu pristatytos ir praktiškai išbandytos tokios skaitmeninės priemonės kaip „Unsplash“,  „Pixabay“ „Canva“ , „Quizizz“, „Nearpood“ ir kt.

   Kursų metu buvo pristatyta ir praktiškai išmėginta visa eilė andragoginių metodų, kuriuos galima taikyti ir dirbant su mokiniais. Tai interaktyvūs metodai, keliantys besimokančiojo motyvaciją, leidžiantys užimti lyderio vaidmenį mokymosi procese, lavinantys kitas socialines emocines kompetencijas, didinantys asmeninę besimokančiojo atsakomybę už mokymosi procesą ir rezultatus.

Parengė

Reda Kunickienė

Ačiū
0
Nesudomino
0

Ankstesnės naujienos