• Parengti "PASIRENGIMO DIEGTI ATNAUJINTAS BENDRĄSIAS PROGRAMAS ĮSIVERTINIMO KRITERIJAI"https://www.mokykla2030.lt/parengti-kriterijai-bp-diegimo-pasiruosimui/ Dėkojame visiems talkinusiems rengiant šį leidinį. 
  • Šioje lentelėje keliame visus su UTA susijusius mokymus (informacija nuolat tikslinama). Būtų puiku, jei kiekviena savivaldybė joje taip pat įrašytų renginius (konferencijas, mokymus, seminarus ir kt.) UTA tema, organizuojamus savo bendruomenėse: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U3S_w616MXCDk14S7wLF4EWsV4tC4Yw7yM9Kf2h8uvY/edit?usp=sharing 
  • Jau turbūt žinote apie mokyklas, atrinktas dalyvauti Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrime. Kviečiu atkreipti dėmesį ir pagal galimybes į Tyrimo veiklas įsitraukti atrinktų mokyklų savivaldybių UTA komandas. Visa su Tyrimu susijusi informacija talpinama čia: https://www.mokykla2030.lt/bp-diegimo-tyrimas/  Spalio 22 d. įvyko pirmasis susitikimas su atrinktų mokyklų atstovais, kuriame aptarta Tyrimo strategija (pridedu susitikimo skaidres). Atrinktos mokyklos iki spalio 31 d. registruoja Tyrime dalyvausiančias komandas (kuratorius + 4 mokytojai). Lapkričio 9 d. numatomas pirmasis skėtinis pranešimas, skirtas minėtoms komandoms. 
  • Spalio 29 d. 15 val. vyks NŠA renginys visai švietimo bendruomenei. Informacija bus paskelbta rytoj. 

 
Bendrųjų programų projektai: https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendruju-programu-projektai2
Renginių UTA tema medžiaga: https://www.mokykla2030.lt/ugdymo-turinio-atnaujinimas/ 

Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimas

Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimo tikslas, uždaviniai, organizaciniai darbai

Ačiū
0
Nesudomino
1

Ankstesnės naujienos

Pokyčio sėkmės veiksniai 2021-10-11 Pokyčio sėkmės veiksniai

Kiekvienos savivaldybės kiekvienos mokyklos mokytojui reikės pasiruošti profesinės veiklos pokyčiams, nes dirbant pagal atnaujintas bendrąsias programas bus naujovių

Plačiau
Renginys, skirtas Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti 2021-10-06 Renginys, skirtas Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti

Raseinių atviro jaunimo centre vyko Raseinių TAU studentams renginys, skirtas Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti. Renginio pradžioje Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduoja Silva Morkevičienė ir metodininkės pristatė Raseinių ir Ariogalos fakultetų studentams planuojamas veiklas. 

Plačiau