Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 15 d. patvirtintu įsakymu Nr. A1-170 „Dėl atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos sudarymo“ buvo patvirtinta rajoninė atnaujinamo ugdymo turinio (toliau – UT) įgyvendinimo koordinavimo komanda, kurios pagrindinis tikslas yra padėti ugdymo įstaigoms, jų vadovams ir mokytojams sėkmingai įgyvendinti UT diegimo procesą mūsų rajone. Birželio 8 d. rajoninė komanda rinkosi antrą kartą nuotoliniam susitikimui. Susirinkimo darbotvarkėje buvo numatyta išsigryninti rajoninės atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos veiklų tikslus, pristatyti ką planuoja nuveikti atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandoje 2021 m. Švietimo ir sporto skyrius, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos Neformalaus suaugusiųjų švietimo skyrius, rajono ugdymo įstaigų vadovai ir pavaduotojai, apsitarti dėl rajoninės atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos veiklų plano parengimo.
 

   Modesta Lukoševičienė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja pristatė kartu su komanda išgrynintą tikslą: „Sutelkti rajono švietimo bendruomenę pasirengti atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui“, taip pat supažindino, kokia UT atnaujinimo kryptimi planuoja savo veiklas Švietimo ir sporto skyrius. Ugdymo įstaigų direktorių metodinio būrelio pirmininkė Danutė Janukienė ir pavaduotojų metodinio būrelio pirmininkė Ingrida Jankauskienė išsamiai pristatė rajoniniuose ugdymo įstaigų vadovų ir pavaduotojų metodiniuose būreliuose aptartas UT atnaujinimo veiklas. Saulė Sitavičienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė pristatė Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos Neformalaus suaugusiųjų švietimo skyriaus planuojamą pagalbą pedagogams UT diegimo srityje. Silva Morkevičienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja pristatė viešinimo galimybes Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos internetiniame puslapyje www.rspt.lt skyrelyje Pedagogams / UT atnaujinimas. Visų ugdymo įstaigų gerosios patirties kėlimas į šį UT atnaujinimo banką sudarys galimybę rajono ugdymo įstaigų vadovams ir pedagogams, sužinoti kas vyksta mūsų rajone ir dalintis savo patirtimis. Po diskusijų ir pasitarimo buvo bendru susitarimu nutarta, kad „Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos 2021-2023 m. veiklos planas“ bus tęstinis ir vadinsis Projektu.
 

   Tikslas: sutelkti rajono švietimo bendruomenę pasirengti atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui.
 

   Išsikelti uždaviniai:
1. Užtikrinti sklandų ugdymo turinio atnaujinimo procesą.
2. Pasirengti naujos kokybės ugdymo organizavimui.
3. Teikti kolegialią metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą.
4. Viešinti informaciją ir dalintis UT atnaujinimo gerąja patirtimi.
 

   Visi šie tikslai ir uždaviniai įtraukti į „Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos 2021-2023 m. veiklos plano projektą“. Šis plano projektas bus parengtas ir paviešintas birželio mėnesio viduryje. Po plano paviešinimo lauksime Rajono pedagoginės bendruomenės aktyvios nuomonės ir pasisakymų šia visai pedagoginei bendruomenei jautria tema.

Silva Morkevičienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja

Ačiū
0
Nesudomino
0

Ankstesnės naujienos

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos Atviras jaunimo centras. Gegužės mėnesio apžvalga. 2021-06-08 Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos Atviras jaunimo centras. Gegužės mėnesio apžvalga.

Pasibaigus paskutiniam pavasario mėnesiui, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos Atviro jaunimo centro (toliau –  Raseinių AJC) komanda pateikia gegužės mėnesio apžvalgą.

Prisiminus gegužę kyla daug gerų emocijų ir prisiminimų. Atlaisvinus karantiną pradėjome vykdyti mobilų darbą keturiuose Raseinių rajono vietovėse: Girkalnyje, Nemakščiuose, Šiluvoje ir Žaiginyje. Mobilus darbas su jaunimu orientuotas į jauną žmogų, jo poreikius, lūkesčius. Gegužės mėnesį vykdant mobilaus darbo lankytojų registraciją, į užsiėmimus įsitraukė 47  jaunuoliai. Galime drąsiai teigti, kad pirmasis mobiliojo darbo mėnuo sėkmingas ir tikimės, kad jaunuolių gretos tik dar labiau augs.

Plačiau
Sėkmės trajektorija 2021 2021-05-24 Sėkmės trajektorija 2021

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba gegužės 20 d. olimpiadų laimėtojams, juos parengusiems mokytojams ir vadovams dovanojo Whatansu komandos nuotolines žaidynes  „Nubrėžti trajektoriją tarp žinių ir sėkmės online – Misija (ne)įmanoma“. Žaidynių pradžioje dalyvius pasveikino Kęstutis Užemeckas, Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotojas. 

Plačiau
Žygis į klampią pelkę su atviro jaunimo centro jaunimu 2021-05-21 Žygis į klampią pelkę su atviro jaunimo centro jaunimu

Braidžioti po klampią pelkę reikia nemažai drąsos! Tačiau mes, Žaiginio ir Raseinių atvirojo jaunimo centro jaunuoliai, nepabūgome. Vedini ekstremalių pojūčių ir ištroškę ypatingų potyrių, vykome į Praviršulio tyrelio botaninį-zoologinį draustinį. Mus pasitiko ir grupę saugiai lydėjo patyrusi vedlė Sargelių bendruomenės pirmininkė dr. Daiva Šeškauskaitė. Profesionali gidė supažindino su pelkės ypatumais ir padėjo liūno įmantrybes bei pelkės didybę pajusti visa jėga!

Plačiau