Braidžioti po klampią pelkę reikia nemažai drąsos! Tačiau mes, Žaiginio ir Raseinių atvirojo jaunimo centro jaunuoliai, nepabūgome. Vedini ekstremalių pojūčių ir ištroškę ypatingų potyrių, vykome į Praviršulio tyrelio botaninį-zoologinį draustinį. Mus pasitiko ir grupę saugiai lydėjo patyrusi vedlė Sargelių bendruomenės pirmininkė dr. Daiva Šeškauskaitė. Profesionali gidė supažindino su pelkės ypatumais ir padėjo liūno įmantrybes bei pelkės didybę pajusti visa jėga! Žygiavome per apleistą durpyną, stebėjome atsikuriančią gamtą žemapelkėje, perėjome į tarpinę pelkę ir baigėme aukštapelkėje. Grožėjomės atbundančia laukine gamta, klausėmės padavimų ir legendų, ištroškę gėrėme pelkių vandenį…Atsidėkojant Jos didenybei pelkei už suteiktas gėrybes, užkūrėme laužą ir sudalyvavome ypatingame aukojimo rituale bei surinkome lankytojų paliktas šiukšles.  Žygyje netrūko adrenalino ir linksmų akimirkų - smukome į pelkę, braidėme purve, išbandėme raisto SPA malonumus, klydome, pasiklydome, šlapi iki ausų, bet laimingi…Dėkojame gerbiamai dr. Daivai Šeškauskaitei už ypatingus potyrius, skleidžiamą pagarbą ir ypatingą meilę gamtai bei sočius pietus Sargelių bendruomenės centre. Juk kas turi ką prisiminti, tas gyvena du kartus.

Raseinių švietimo pagalbos socialinė pedagogė Vilma Daujotaitė

Projektas finanasuojamas iš Jaunimo reikalų departamento Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkurso projekto „Atvirojo darbo su jaunimu plėtra Raseinių rajone 2021” 

Ačiū
0
Nesudomino
0

Ankstesnės naujienos

Rajoninės atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos veiklų pradžia 2021-05-11 Rajoninės atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos veiklų pradžia

Raseinių rajono savivaldybės administracjos direktoriaus  2021 m. vasario 15 d.  patvirtintu įsakymu Nr. A1-170 „Dėl atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos sudarymo“  buvo patvirtinta rajoninė atnaujinamo ugdymo turinio (toliau – UT) įgyvendinimo koordinavimo komanda, kurios pagrindinis tikslas yra padėti ugdymo įstaigoms, jų vadovams ir mokytojams sėkmingai įgyvendinti UT diegimo procesą mūsų rajone. Rajoninei komandai vadovauja Modesta Lukoševičienė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja. 

Plačiau
Mokymai apie ikimokyklinio amžiaus vaikų patyriminį ugdymą 2021-04-29 Mokymai apie ikimokyklinio amžiaus vaikų patyriminį ugdymą

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba vykdo ilgalaikę programą ,,Ikimokyklinio ugdymo mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas siekiant ugdymo kokybės“. Rajono ikimokyklinio ugdymo mokytojos dalyvavo šios programos II modulio seminare ,,Patyriminio ugdymo veiklos, lavinančios komunikavimo ir pažinimo kompetencijas“.

Plačiau
Meninio skaitymo konkursas „Vaikystės spalvos“ 2021 2021-04-23 Meninio skaitymo konkursas „Vaikystės spalvos“ 2021

Balandžio 19 d. nuotoliniu būdu vyko Raseinių rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų meninio skaitymo konkursas „Vaikystės spalvos“, kurį organizavo Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytojos Vaida Naujokaitienė, Vida Lazdauskaitė, Daiva Danusienė ir Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Saulė Sitavičienė. Konkurso tikslas – skatinti vaikus domėtis literatūra, ugdyti kūrybiškumą, puoselėti meninio žodžio suvokimą.

Plačiau