Raseinių rajono savivaldybės administracjos direktoriaus  2021 m. vasario 15 d.  patvirtintu įsakymu Nr. A1-170 „Dėl atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos sudarymo“  buvo patvirtinta rajoninė atnaujinamo ugdymo turinio (toliau – UT) įgyvendinimo koordinavimo komanda, kurios pagrindinis tikslas yra padėti ugdymo įstaigoms, jų vadovams ir mokytojams sėkmingai įgyvendinti UT diegimo procesą mūsų rajone. Rajoninei komandai vadovauja Modesta Lukoševičienė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja. Kad sklandžiai vyktų komandos veiklų koordinavimas, planavimas, dalyvavimas mokymuose ir kitose veiklose, už šią sritį atsakinga komandos koordinatorė Silva Morkevičienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja. Komandą sudaro: Aurelija Dragūnaitė, VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos direktorė, Angelė Linartienė, Raseinių specialiosios mokyklos direktorė, Violeta Bakutienė, Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Ingrida Jankauskienė, Raseinių r. Ariogalos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Danutė Janukienė, Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos direktorė, Asta Pagarauskaitė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, Audra Samienė, Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Saulė Sitavičienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė, Danutė Vizbarienė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, Vaiva Zubrickienė, Raseinių Šaltinio progimnazijos direktorė.

   Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos veiklos prasidėjo nuo mokymų, kurių turėjome ir dar turėsime tikrai nemažai. Komanda gegužės 6 d. rinkosi į nuotolinį susirinkimą. Susirinkimo metu buvo aptarta atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos uždaviniai ir veikla, planuojamų susirinkimų periodiškumas, veiklų viešinimas. Šia tema pasisakė rajoninės komandos vadovė Modesta Lukoševičienė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja. Komandos nariai įsijungė į diskusiją: koks mano indėlis? Ką planuočiau nuveikti atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandoje 2021 m.? Pabandėme išsigryninti, kas ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandai yra svarbiausia, ką turėtume nuveikti iki sekančio susitikimo. Susitikimo pradžioje iškilo nemažai klausimų į kuriuos atsakymai susitikimo eigoje buvo išsigryninti. Ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komanda išsiskirstė pasidalinę darbus ir užduotis. Užduočių tikrai daug: turime išsiaiškinti kas iš mūsų rajono galėtų ar norėtų tapti atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo mūsų rajone pilotinėmis ugdymo įstaigomis, kokios pagalbos reikėtų ugdymo įstaigoms, kokios pagalbos reikia ir reikės mokytojams. Išgrynintas veiklas planuojame sekančiame susitikime sudėti į „Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos 2021 m. veiklos planą“. Svarbiausia visai komandai suprasti, koks yra mūsų kiekvieno komandos nario indėlis į šį atsakingą ir kūrybingą darbą: nuo komandos narių atsidavimo, pasiaukojimo ir supratimo priklausys, kaip sėkmingai startuos Raseinių rajonas su Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimu.

   Silva Morkevičienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja

Ačiū
0
Nesudomino
0

Ankstesnės naujienos

Mokymai apie ikimokyklinio amžiaus vaikų patyriminį ugdymą 2021-04-29 Mokymai apie ikimokyklinio amžiaus vaikų patyriminį ugdymą

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba vykdo ilgalaikę programą ,,Ikimokyklinio ugdymo mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas siekiant ugdymo kokybės“. Rajono ikimokyklinio ugdymo mokytojos dalyvavo šios programos II modulio seminare ,,Patyriminio ugdymo veiklos, lavinančios komunikavimo ir pažinimo kompetencijas“.

Plačiau
Meninio skaitymo konkursas „Vaikystės spalvos“ 2021 2021-04-23 Meninio skaitymo konkursas „Vaikystės spalvos“ 2021

Balandžio 19 d. nuotoliniu būdu vyko Raseinių rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų meninio skaitymo konkursas „Vaikystės spalvos“, kurį organizavo Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytojos Vaida Naujokaitienė, Vida Lazdauskaitė, Daiva Danusienė ir Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Saulė Sitavičienė. Konkurso tikslas – skatinti vaikus domėtis literatūra, ugdyti kūrybiškumą, puoselėti meninio žodžio suvokimą.

Plačiau
Susitikimai su šalies mokyklų vadovais dėl UTA 2021-04-12 Susitikimai su šalies mokyklų vadovais dėl UTA

Kviečiame visų šalies mokyklų bei ugdymo įstaigų direktorius ir pavaduotojus ugdymui į tęstinius susitikimus, skirtus šiuo metu vykstančiam Ugdymo turinio atnaujinimui (UTA). Pirmasis susitikimas – jau balandžio 14 d.

Plačiau