Dirbant nuotoliniu būdu dažnam iš mūsų kyla klausimų, kaip įveikti vienus ar kitus sunkumus. Tikriausiai, neretai iškylančių problemų sprendimo ieškome pas savo kolegas ar bendraminčius. Kartais kyla ir pačių netikėčiausių idėjų, kad šia patirtimi būtų galima pasidalinti ir su respublikos kolegomis.

   Viena iš jų kovo 16 dieną virto realybe – įvyko nuotolinė respublikos muzikos mokytojų konferencija. Konferencijos organizacinė grupė: Vaida Baltrušaitienė, Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo ir Betygalos Maironio gimnazijų muzikos mokytoja metodininkė, Evelina Budrienė, Raseinių r. Ariogalos gimnazijos ir Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja metodininkė, Valdonė Balčaitienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė, Erika Montvilienė, RRŠPT administratorė. Sandra Maslauskienė, Raseinių specialiosios mokyklos specialioji pedagogė, muzikos mokytoja ir raseiniškiams gerai pažįstama renginių vedėja, puikiai moderavo konferenciją.

   Džiugu, kad į kvietimą aptarti nuotolinio muzikos mokymo(si) situaciją, atkreipiant dėmesį į mokinių gyvo muzikavimo, praktinio muzikos patyrimo, muzikinės kūrybinės veiklos galimybes, bei pasidalinti gerąja pedagogine praktika nuotolinio muzikinio ugdymo srityje atsiliepė net 14 muzikos mokytojų iš visos Lietuvos (Vilniaus, Klaipėdos, Gargždų, Kretingos,  Šiaulių, Kuršėnų, Visagino, Pasvalio, Raseinių r.)

   Konferencijos pranešėjus ir  apie 600 žiūrovų, kurie konferenciją stebėjo Youtube kanale pasveikino Raseinių r. meras Andrius Bautronis ir RRŠPR direktorė  Reda Kunicikienė.

   Daugiau nei penkias valandas respublikos muzikos mokytojai diskutavo, ko gi derėtų,  dirbant nuotoliniu būdu, mokyti vaikus - muzikos, ar apie muziką. Bendraminčiai dalijosi inovatyviais metodais, savo patyrimais, įžvalgomis, kėlė problemas ir ieškojo atsakymų į iškylančius klausimus.

   Konferenciją užbaigėme atsakydami į klausimą - ką šiandien kiekvienas iš mūsų įsidėjome į patirčių lagaminą? Pabaigoje nuskambėjo labai prasminga mintis: nuotoliniame mokyme(si) visi daug ko išmokstam, bet svarbiausia  - ieškojimų kelyje atsižvelgti į mokinių poreikius.

Raseinių r. muzikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Vaida Baltrušaitienė

Ačiū
0
Nesudomino
0

Ankstesnės naujienos

Dorinio ugdymo mokytojų apskritojo stalo diskusija 2021-03-18 Dorinio ugdymo mokytojų apskritojo stalo diskusija

Raseinių ir Kelmės rajonų dorinio ugdymo mokytojai rinkosi į apskritojo stalo diskusiją Zoom platformoje, kurioje aptarė aktualius ugdymo klausimus ir pasidalino gerąja darbo patirtimi. Kelmės rajono tikybos mokytoja Regina Vaičiulienė ir etikos mokytoja Vilma Vipartienė skaitė pranešimus: „Erdvė, kurioje gimsta iššūkiai“, „Kas yra etika. Etikos reikšmė šiuolaikiniame pasaulyje“.

Plačiau