Raseinių ir Kelmės rajonų dorinio ugdymo mokytojai rinkosi į apskritojo stalo diskusiją Zoom platformoje, kurioje aptarė aktualius ugdymo klausimus ir pasidalino gerąja darbo patirtimi. Kelmės rajono tikybos mokytoja Regina Vaičiulienė ir etikos mokytoja Vilma Vipartienė skaitė pranešimus: „Erdvė, kurioje gimsta iššūkiai“, „Kas yra etika. Etikos reikšmė šiuolaikiniame pasaulyje“. Raseinių rajono tikybos mokytojos: Edita Baltrušaitienė skaitė pranešimą ,,Netradicinės aplinkos tikybos pamokose” ir pristatė netradicinį tikybos kabinetą, Birutė Budrienė dalinosi pastebėjimais apie darbą su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais tikybos pamokose. Etikos mokytojas Egidijus Kučinskis skaitė pranešimą ,,Svarbiausi etikos klausimai”. Abiejų rajonų mokytojai keitėsi gerąja darbo patirtimi, diskutavo. Kai tik leis aplinkybės, pasibaigus karantinui, mokytojai nutarė susitikti ir pabendrauti gyvai.  

Audronė Kumpikevičienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė

Ačiū
0
Nesudomino
0

Ankstesnės naujienos