Ačiū
0
Nesudomino
0

Ankstesnės naujienos

S. Jurkevičius. Nuolaidžiavimas mokiniams ugdo ištižėlių kartą 2020-04-30 S. Jurkevičius. Nuolaidžiavimas mokiniams ugdo ištižėlių kartą

Pasisakymą apie padėtį švietimo sistemoje būtų galima pradėti citata iš „Lietuvos ryto“ Laiko ženklų skilties: „Lietuvos švietimo problemos žinomos jau ne vienerius metus: drausmės mokyklose stoka, neaukšti mokymosi ir elgesio standartai, geriausiu atveju nukreipti į vidutinį lygį, išplitusi pedagogų apatija, formalus požiūris į mokinius, menkas mokytojo profesijos prestižas.“ Akivaizdu, kad esama padėtis švietimo sistemoje kelia visuomenės rūpestį ir nerimą.

Plačiau
2020-04-29 Projektas „Inovacijos vaikų darželyje“ kviečia dalyvauti mokymuose

Nacionalinė švietimo agentūra vykdo Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybių biudžetų lėšomis finansuojamą projektą „Inovacijos vaikų darželyje“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001), kurio tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktiką skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Siekiant šio tikslo, 16 įvairių sričių specialistų iš visos šalies, remdamiesi užsienio šalių gerąja patirtimi, Lietuvos vaikų darželių situacija ir poreikiais, parengė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinius dėl informacinių technologijų, STEAM, darnaus vystymosi ir kūrybingumo ugdymo diegimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose (rinkinių pristatymas https://www.youtube.com/watch?v=BnaXUP1K_wI&feature=youtu.be).

Plačiau
Eglė Pranckūnienė. Brandos egzaminai karantino akivaizdoje 2020-04-29 Eglė Pranckūnienė. Brandos egzaminai karantino akivaizdoje

COVID-19 supurtė viso pasaulio visuomenę. Švietimo sistema taip pat išgyvena daugybę iššūkių, susijusių su masiniu perėjimu prie nuotolinio ugdymo.  Pasiturinčios ir skurstančios šalys susiduria su labai skirtingomis problemomis. Jeigu Vakarų šalyse sprendžiama, kokias platformas geriau naudoti, kaip išvengti jų perkrovimo, tai kitur mąstoma, kaip mokyti nuotoliniu būdu, kai nėra ne tik interneto, bet ir elektros.

Plačiau