Visą balandžio mėnesį Raseinių rajono ugdymo įstaigų 5-12 klasių mokiniai, panaudodami įvairias technikas, kūrė darbus tema „Kitoks pavasaris“.

Tema padalinta į keturias potemes:

1. „Gamta bunda“. Jai priskiriami darbai, susiję su pavasariniais gamtos reiškiniais, paukščių, gyvūnų gyvenimu, emocijomis, kurios apima stebint nuostabų gamtos atbudimą.

2. „Pavasario šventės“. Pasirinkę šią temą mokiniai galėjo atvaizduoti ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse švenčiamas pavasario šventes.

3. „Mokausi namie“. Kūrybiniuose darbuose atsispindi emocijos, naujos patirtys, kurių atsiranda mokantis nuotoliniu būdu.

4. „Saugau save ir kitus“. Kūrybinių darbų autoriai pavaizdavo, kokias priemones žino ir taiko, siekdami apsisaugoti patys ir apsaugoti kitus nuo užsikrėtimo Korona virusu.

Dalyviai skirstomi į keturias amžiaus grupes:

5-6 klasių mokiniai

7-8 klasių mokiniai

9-10 klasių mokiniai

11-12 klasių mokiniai

Vertinimo komisija, dirbdama nuotoliniu būdu, išaiškins 1-3 vietų laimėtojus kiekvienoje amžiaus grupėje.

Bet svarbiausia tai, kad konkurso dalyviai suteikė mums galimybę pasigrožėti puikiais kūrybiniais darbais. Nuoširdus ačiū visiems, atsiuntusiems savo darbus konkursui, mokytojams, paskatinusiems kurti, tėveliams, palaikiusiems jaunuosius kūrėjus.

Valdonė Balčaitienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė

5-6 klasės


Gamta bunda

Pavasario šventės

Saugau save ir kitus

7-8 klasės


Gamta bunda

Pavasario šventės

Saugau save ir kitus

Mokausi namuose


9-10 klasės


Gamta bunda

Mokausi namuose

Saugau save ir kitus

11-12 klasės


Gamta bunda

Mokausi namuose

Saugau save ir kitus

 

 

Ačiū
9
Nesudomino
0

Ankstesnės naujienos

S. Jurkevičius. Nuolaidžiavimas mokiniams ugdo ištižėlių kartą 2020-04-30 S. Jurkevičius. Nuolaidžiavimas mokiniams ugdo ištižėlių kartą

Pasisakymą apie padėtį švietimo sistemoje būtų galima pradėti citata iš „Lietuvos ryto“ Laiko ženklų skilties: „Lietuvos švietimo problemos žinomos jau ne vienerius metus: drausmės mokyklose stoka, neaukšti mokymosi ir elgesio standartai, geriausiu atveju nukreipti į vidutinį lygį, išplitusi pedagogų apatija, formalus požiūris į mokinius, menkas mokytojo profesijos prestižas.“ Akivaizdu, kad esama padėtis švietimo sistemoje kelia visuomenės rūpestį ir nerimą.

Plačiau
2020-04-29 Projektas „Inovacijos vaikų darželyje“ kviečia dalyvauti mokymuose

Nacionalinė švietimo agentūra vykdo Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybių biudžetų lėšomis finansuojamą projektą „Inovacijos vaikų darželyje“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001), kurio tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktiką skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Siekiant šio tikslo, 16 įvairių sričių specialistų iš visos šalies, remdamiesi užsienio šalių gerąja patirtimi, Lietuvos vaikų darželių situacija ir poreikiais, parengė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinius dėl informacinių technologijų, STEAM, darnaus vystymosi ir kūrybingumo ugdymo diegimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose (rinkinių pristatymas https://www.youtube.com/watch?v=BnaXUP1K_wI&feature=youtu.be).

Plačiau