Savivaldaus mokymosi pradžia laikomas tas etapas, kai suaugusieji leidžia vaikui pačiam būti atsakingam už savo mokymosi procesą, t. y. leidžia būti savivaldžiai besimokančia asmenybe, kuri geba mokytis, suvokti savo, kaip besimokančiojo, unikalumą, kelti mokymosi tikslus ir vertinti jų pasiekimo lygmenį – mokytis gyvenimui. Tėvai, laikydamiesi savivaldaus mokymosi sistemos namie, turėtų būti ne „mokytojai“ (atliekantys tokį pat vaidmenį, kaip mokytojai mokykloje) ar „mokiniai“ (rengiantys dalį namų užduočių už vaiką), o vaiko mokymosi pagalbininkai bei partneriai. Taigi savivaldžiai besimokantys yra smalsūs ir norintys išbandyti naujus dalykus, žiūrintys į problemas kaip į iššūkius, galimybes, siekiantys kaitos, pokyčių, mėgstantys mokytis. Jų tvirta motyvacija, jie yra atkaklūs, savarankiški, susidrausminantys, pasitikintys savimi, siekiantys tikslo. Išskiriami trys  skirtingi požiūriai į savivaldį mokymąsi:

  1. Savivaldus mokymasis yra toks mokymosi būdas, kai besimokantysis pats valdo mokymosi procesą, jį planuoja, įgyvendina ir vertina.
  2. Savivaldus mokymasis – tai asmenybės kokybė, sietina su žmogaus savarankiškumo autonomija, pasitikėjimu savimi ir t. t.
  3. Savivaldus mokymasis – tuo pačiu ir mokymosi būdas ir asmenybės kokybė.

   Gruodžio 10 d.  Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyboje vyko 6 ak. val. seminaras ,,Savivaldus mokymasis mokykloje. Kas tai?“. Jame dalyvavo Raseinių rajono metodinių būrelių pirmininkai. Lektorė – dr. Rasa Pocevičienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Vadybos ir komunikacijų skyriaus vedėja, supažindino su savivaldaus mokymosi požymiais, kaip toks mokymasis taikomas pamokoje ir kt. Seminaro metu vyko diskusijos, mokytojai dalinosi patirtimi, kaip jiems sekasi mokinius mokyti savarankiškumo, skatinti mokymosi motyvaciją, labiau pasitikėti savimi ir prisiimti atsakomybę.

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja Silva Morkevičienė ir metodininkė Audronė Kumpikevičienė

Ačiū
0
Nesudomino
0

Ankstesnės naujienos

Advento popietė ,,Po žvaigždėjančiu dangum“ 2019-12-10 Advento popietė ,,Po žvaigždėjančiu dangum“

Adventas yra džiaugsmingas laukimo metas. Tai laikas, kai mintyse dėliojasi padėkos žodžiai artimiesiems ir tiems, kurie darbų sūkuryje ištiesia ranką. Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyboje vyko Advento popietė ,,Po žvaigždėjančiu dangum“, į kurią susirinko Raseinių TAU psichinės ir dvasinės sveikatos fakulteto studentai. Atvyko visi, norintys pabūti kartu, pasiklausyti prasmingų skaitymų ir pasakojimų, atlikti įvairias užduotis, pasiklausyti ir padainuoti dainų. Popietę vedė ir apie Advento papročius bei tradicijas susirinkusiems pasakojo Tarnybos metodininkė Audronė Kumpikevičienė ir psichologė Rasa Baležentytė.

Plačiau
Kolegialus grįžtamasis ryšys mokinio pažangai 2019-11-27 Kolegialus grįžtamasis ryšys mokinio pažangai

Siekiant tobulinti mokyklose ugdymo procesą bei jo kokybę, vienas iš labiausiai pasiteisinančių  komandinio darbo metodų yra kolegialus grįžtamasis ryšys. Jo dėmesio centre  yra pamoka ir mokinių bei mokytojo mokymasis. Kolegialūs mokymosi procesai padeda mokytojams išsiaiškinti, kokie veiksniai prisideda prie pamokos efektyvumo didinimo ir padeda mokiniams mokytis. Tam reikia sukurti mokykloje vidinę grįžtamojo ryšio kultūrą. Mokytojų vienas kito pamokų stebėjimas ir po to sekantis kolegialus grįžtamais ryšys kiekvienam asmeniškai suteikia puikią galimybę mokytis.  Dalyvaudami pamokose, mokytojai suteikia vienas kitam vertingos informacijos apie save ir savo aplinką, apie darbą pamokų metu. Tai suteikia jiems stiprybės ir impulsų pamokinės veiklos optimizavimui bei asmeniniam tobulėjimui.

Plačiau
Nesaugus interneto naudojimas 2019-11-12 Nesaugus interneto naudojimas

Pastaruoju metu žalingo turinio sklaidos internete reguliavimas yra viena iš aktualių informacinės visuomenės plėtros problemų. Internetas, jei juo nepilnamečiai naudojasi be suaugusiųjų priežiūros, gali sukelti nemažai pavojų. Saugiam vaikų darbui internete turi būti skirtas ypatingas dėmesys. Todėl lapkričio 8 d. Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba kartu su Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centru (KOPŽI) organizavo seminarą tema „Kada internetas tampa pavojingu nepilnamečiams?“. Šios programos tikslas – supažindinti specialistus, dirbančius su nepilnamečiais, apie vaikų išnaudojimą ir verbavimą internete.

Plačiau