Spalio 29 d. Raseinių r. Viduklės  Simono Stanevičiaus gimnazijoje vyko Raseinių rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinė diena „Vaiko gerovės link“. Metodinėje dienoje dalyvavo ne tik mūsų rajono pagalbos mokiniui specialistai, bet ir kolegos iš Klaipėdos.

   Pirmiausia turėjome galimybę apžiūrėti Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnaziją. Su gimnazijos erdvėmis mus supažindino direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Jonaitienė. Vėliau Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos vyr. logopedė, specialioji pedagogė Reda Lukoševičienė skaitė paskaitą „Pasakų pritaikymo galimybės ugdymo procese“ bei pristatė savo sukurtas metodines ugdymo priemones. Paskaitos metu turėjome galimybę ne tik išgirsti teorinės informacijos, bet ir galėjome stebėti praktinius užsiėmimus. Ačiū kolegei Redai už naudingą paskaitą, po kurios ne vienai iš mūsų kilo minčių, kaip galima būtų paįvairinti ugdymo procesą. Raseinių r. Nemakščių darželio vyr. logopedė Ernesta Fedorenko kartu su  kolegėmis Reda Lukoševičiene ir Gina Juškiene pasidalino savo patirtimi apie dalyvavimą respublikiniame projekte „Žaidimai moko“. Susitikimas su kolegėmis iš Klaipėdos buvo produktyvus, abipusiai naudingas. Tikimės, jog bendravimas ir bendradarbiavimas su Klaipėdos ir kitų rajonų pagalbos mokiniui specialistais bus tęsiamas ir toliau.

   Labai dėkojame Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos administracijai, bendruomenei, logopedei metodininkei Stasei Kuodienei, vyr. specialiajai pedagogei Ingai Bertašienei  už svetingą priėmimą, taip pat Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkei Audronei Kumpikevičienei už pagalbą organizuojant metodinę dieną.

Raseinių r. logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Dovilė Vileikytė - Bautronienė

Ačiū
0
Nesudomino
0

Ankstesnės naujienos

Suaugusiųjų švietimo darbuotojų konsorciumo mobilumo projektas 2019-10-24 Suaugusiųjų švietimo darbuotojų konsorciumo mobilumo projektas

           Telšių ir Raseinių rajonų suaugusiųjų švietėjai įgyvendina programos „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo sektoriaus projektą ,,Suaugusiųjų švietėjų bendrųjų gebėjimų tobulinimas, remiantis Vokietijos patirtimi“ („KARTU 2019“). Projekto koordinatorius – Telšių švietimo centras. Projekte dalyvauja šių Žemaitijos regiono rajonų institucijos, organizacijos, vykdančios suaugusiųjų neformalųjį švietimą: Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka, Žemaičių muziejus „Alka“, Telšių suaugusiųjų mokykla, Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Telšių socialinių paslaugų centras, Telšių dailės mokykla, asociacija „Vokiečių kalbos ir kultūros draugų klubas“, asociacija „Telšių bičiulių ratas“ bei Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba.

Plačiau
Geografijos mokytojų metodinė diena „Bendradarbiavimas kaip sėkmės garantas...“ 2019-10-18 Geografijos mokytojų metodinė diena „Bendradarbiavimas kaip sėkmės garantas...“

             Mokykla šiandien sparčiai keičiasi. Mokytojas tampa lyderiu ir įkvėpėju, kurio pedagoginė veikla nukreipta sąmoningai siekti ugdymo tikslų. Dėl to mokytojas turi rūpintis nuolatiniu asmeniniu tobulėjimu, tikslingai tobulinti turimas kompetencijas ir įgyti naujų. Kiekvienas pedagogas supranta tobulėjimo reikšmę ir svarbą. Taigi šiame kelyje labai svarbus tarpusavio bendradarbiavimas, galimybė mokytis vienam iš kito, dalintis gerąja patirtimi. Šio tikslo vedini 2019 metų spalio 15 dieną rajono geografijos mokytojų metodinio būrelio nariai susirinko Raseinių r. Šiluvos gimnazijoje.  Čia vyko ne tik metodinė diena, geografijos BE aptarimas kartu su Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausiuoju specialistu Jonu Tamošaičiu, bet ir stebėta atvira pamoka, pristatytos metodinės ugdymo priemonės.  

Plačiau
Kviečiame sudalyvauti aktualiuose mokymuose „Metinis darbuotojų veiklos įsivertinimas“, kurie vyks spalio 16 d. 10 val. 2019-10-03 Kviečiame sudalyvauti aktualiuose mokymuose „Metinis darbuotojų veiklos įsivertinimas“, kurie vyks spalio 16 d. 10 val.

Siekiant pagerinti valstybės ir savivaldybių įstaigų veiklą, LR Seimas 2017-01-17 patvirtino Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (Nr. XIII-198 Įsigalioja 2017-02-01), kuris įpareigoja minėtų įstaigų darbuotojus atlikti metinį darbuotojų veiklos vertinimą -  vieną iš svarbiausių personalo valdymo aspektų, nuo kurio priklauso darbuotojo ir organizacijos veiklos efektyvumas,  darbuotojų ugdymas ir motyvacija.

Plačiau