Mokykla šiandien sparčiai keičiasi. Mokytojas tampa lyderiu ir įkvėpėju, kurio pedagoginė veikla nukreipta sąmoningai siekti ugdymo tikslų. Dėl to mokytojas turi rūpintis nuolatiniu asmeniniu tobulėjimu, tikslingai tobulinti turimas kompetencijas ir įgyti naujų. Kiekvienas pedagogas supranta tobulėjimo reikšmę ir svarbą. Taigi šiame kelyje labai svarbus tarpusavio bendradarbiavimas, galimybė mokytis vienam iš kito, dalintis gerąja patirtimi. Šio tikslo vedini 2019 metų spalio 15 dieną rajono geografijos mokytojų metodinio būrelio nariai susirinko Raseinių r. Šiluvos gimnazijoje.  Čia vyko ne tik metodinė diena, geografijos BE aptarimas kartu su Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausiuoju specialistu Jonu Tamošaičiu, bet ir stebėta atvira pamoka, pristatytos metodinės ugdymo priemonės.   

   Albinas Enčerys, Šiluvos gimnazijos geografijos mokytojas metodininkas, dalijosi gerąja patirtimi pravesdamas atvirą pamoką „Valstybės valdymas“. Šiuolaikinei pamokai keliama daug įvairių reikalavimų, tačiau pamokos sėkmė priklauso ne tik nuo metodikos, bet ir nuo mokytojo asmenybės. Taip pat mokytojas pristatė mokymo priemonę „Keliautojo intelektas. Iššūkis. Traveler IQ Challenge“ tinkančią 7, 9 ar 12 klasėje.

   „Vaikai geriausiai išmoksta, kai patys tyrinėja, eksperimentuoja ir atranda. Organizuojant patirtinį ugdymą – ugdymo veiklos organizuojamos ir įgyvendinamos atsižvelgiant į asmeninę vaikų patirtį. Ši metodika padeda sužadinti mokinių dėmesį ir motyvaciją, derinti jau turimas žinias ir patirtį su naujai įgytomis.“ Apie geografijos patirtinės savaitės ,,Atrask geografiją“ veiklas, pamokų ciklą Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje pasakojo ir gerąja patirtimi dalijosi Vilma Jokubauskienė, šios gimnazijos geografijos mokytoja ekspertė.

   Įdomios patirtys ir įžvalgos nuskambėjo Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos geografijos mokytojos metodininkės Vijoletos Sabaliauskienės pranešime „Patyrimis ugdymas artimojoje aplinkoje neformaliojo švietimo užsiėmimuose, grupinių projektinių darbų metu.“  Pristatyta tyrimų atlikimo metodika, rekomenduotinos užsiėmimų temos, darbų pavyzdžiai.

   Raseinių „Šaltinio“ progimnazijos geografijos mokytoja metodininkė Linutė Žurkauskienė dalindamasi patirtimi pristatė 5-8 klasių mokinių ugdomąjį projektą, kurio tikslas – paminėti Pasaulinę gyvūnų dieną, susipažinti su Lietuvos raudonąja knyga bei formuoti mokinių atsakingą požiūrį į gyvūnus,  ugdyti mokinių kūrybiškumą.

   Kristina Ražanienė, Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė, pasidalino paruoštais geografijos kontrolinių ir savarankiškų užduočių rinkiniais 9 kl. šiomis temomis: „Lietuvos valstybė“ bei „Orientavimasis žemėlapyje“. Mokytoja taip pat pasidalino susistemintu dokumentinių filmų bei kitos geografinės video medžiagos interneto nuorodų rinkiniu.

   Mokytojo asmenybei visais laikais buvo keliami aukšti reikalavimai. Mokytojo darbas, reikalaujantis fizinių ir protinių galių, yra be galo atsakingas. Kompetencijos, komunikabilumas, bendravimo menas yra sėkmės garantas. Taigi, ugdydami visapusišką asmenybę pedagogai privalo ieškoti efektyvių metodų bei formų,  o tinkamiausia tam aplinka yra mokykla ir  kolegos, esantys šalia.

 Kristina Ražanienė, Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė

Ačiū
0
Nesudomino
0

Ankstesnės naujienos

Kviečiame sudalyvauti aktualiuose mokymuose „Metinis darbuotojų veiklos įsivertinimas“, kurie vyks spalio 16 d. 10 val. 2019-10-03 Kviečiame sudalyvauti aktualiuose mokymuose „Metinis darbuotojų veiklos įsivertinimas“, kurie vyks spalio 16 d. 10 val.

Siekiant pagerinti valstybės ir savivaldybių įstaigų veiklą, LR Seimas 2017-01-17 patvirtino Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (Nr. XIII-198 Įsigalioja 2017-02-01), kuris įpareigoja minėtų įstaigų darbuotojus atlikti metinį darbuotojų veiklos vertinimą -  vieną iš svarbiausių personalo valdymo aspektų, nuo kurio priklauso darbuotojo ir organizacijos veiklos efektyvumas,  darbuotojų ugdymas ir motyvacija.

Plačiau
Ir vėl nuvilnijo „Rugsėjo aidas 2019“ 2019-09-03 Ir vėl nuvilnijo „Rugsėjo aidas 2019“

Mažai yra žmonių, kurių širdies nesuvirpintų  Mokslo ir žinių šventė. Nors patys seniai atsisveikinę su vaikyste, jaunyste, tą jaudulį, džiugesį, nerimą išgyvename vėl ir vėl kartu su savo vaikais, o vėliau ir anūkais.  Kaip ir kiekvienais metais Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba Mokslo ir žinių dienos proga organizavo tradicija tapusį renginį „Rugsėjo aidas“.

Plačiau