Birželio 11 dieną Raseinių rajono ugdymo įstaigų priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai rinkosi į apskritojo stalo diskusiją tema  „Socialinės kompetencijos gebėjimų ugdymas, siekiant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų dermės“, kuri vyko Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyboje. Susitikimo pradžioje rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Vaida Naujokaitienė pristatė priešmokyklinio ugdymo pedagogų apklausos rezultatus socialinės kompetencijos ugdymo gebėjimams vertinti. Apskritojo stalo diskusijoje buvo aptartos ir kitos aktualios problemos su kuriomis susiduria dauguma ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų. Pabaigoje Raseinių lopšelio-darželio ,,Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogai dalinosi gerąja patirtimi, pristatė pačių pagamintas ugdymo priemones vaikų socialinei kompetencijai (emocijų suvokimui ir raiškai) ugdyti.

Neringa Jurkienė, Raseinių rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė

Ačiū
0
Nesudomino
0

Ankstesnės naujienos

Mokymų programa „Pokyčių valdymas ugdymo procese“ 2019-06-11 Mokymų programa „Pokyčių valdymas ugdymo procese“

Jeigu jūs planuojate tapti švietimo įstaigų vadovais ar norite patobulinti turimas vadybines kompetencijas – Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba Jums siūlo mokymus, kuriuose bus formuojamos pagrindinės švietimo įstaigos vadovui reikalingos kompetencijos, ypatingą dėmesį skiriant pokyčių valdymo ir strateginio mąstymo kompetencijų plėtrai.

Plačiau