Raseinių rajono Šiluvos gimnazija kartu su Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba ir šiais metais organizavo respublikinį mokinių/vaikų kūrybinių darbų konkursą „Angelo žinia“. Projektas šiemet įsikomponavo į renginių ciklą, skirtą 2018 m. mažąja Lietuvos kultūros sostine paskelbtai Šiluvai. Tai penkioliktasis konkursas skaičiuojant nuo 2004 metų, kuomet mokyklos piešinių parodoje „Angelo žinia“ buvo pasidžiaugta pirmaisiais mokinių kūrinėliais.

   Per penkiolika metų projektas keitėsi nuo parodinės idėjos iki kūrybinių dirbtuvių. Kiekvienais metais į Šiluvą suvažiavę respublikos dailės mokytojai galėjo išgirsti Šiluvos

   Švč. M. Marijos Gimimo parapijos klebono kunigo Erast Murausko sveikinimo žodžius, įprasminančius Kalėdų šventės džiaugsmą, gėrėtis savo ir kolegų ugdytinių kūryba, dalintis pedagoginės veiklos patirtimi. Kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavę mokiniai ir mokytojai susipažino su stiklo kompozicijų kūrimu, keramikos subtilybėmis, akrilo tapyba naudojant įvairius papildus, tapyba smėliu, plastilinu, koliažų, asambliažų kūrimu, suvenyrų kūrimo ypatumais, grafikos technikomis ir kt. Projektą kūrybinėmis- edukacinėmis idėjomis praturtino dailininkas Valdas Barakauskas, mokytojai Gintarė Norkienė, Rimvydas Daužvardis, Vitalijus Baltutis, muziejininkė Daiva Skrupskelytė. Mokinių kūrybą eilę metų vertino profesorius Vytenis Rimkus, kunigas Erastas Murauskas, dailininkai Arūnas Vasiliauskas, Arvydas Dauguvietis, Kornelijus Užuotas, Remigijus Bielskis, Valdas Barakauskas, dailės mokytojai Jadvyga Kurmanskienė, Asta Meleškienė, Vitalija Daužvardienė, Rima Bingelienė, Algirdas Bingelis. Šventinėse programose Šiluvos gimnazijai talkindavo Kelmės rajono Tytuvėnų  gimnazijos Meno skyrius bei Raseinių meno mokykla.

   Daugelį metų projekte dalyvavusi Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos mokinė Agnė Simanavičiūtė savo laiške organizatoriams rašė: „... kad ir kiek konkursų būčiau dalyvavusi, nei viename iš jų nesutikau tokių šiltų žmonių kaip Šiluvoje. Kas kartą laukdavome pakvietimų dalyvauti, kas kartą daug laiko skirdavome darbui ir siekdavome aukščiausių rezultatų. Dar nei karto neteko nusivilti, nebuvo metų, kad iš "Angelo žinios" grįžčiau be įvertinimo. Jūsų dėmesys, gebėjimas organizuoti ir bendrauti su vaikais skatinant tobulėti ir nebijoti eksperimentuoti, kurti bei atrasti save, yra didžiausia vertybė, kurią gali turėti žmogus...“. Tegul tai bus žodžiai, kurie leis prisiminti projekto dalyvių pastangas kaip prasmingą veiklą ir skatins naujiems darbams, pamokoms. Niekas nepasibaigia taip, kad liktų tik tuštuma. Kai kažką užbaigiame, ta vieta tuojau pat užsipildo nauja pradžia...

Mokytojai Rima ir Algirdas Bingeliai

Ačiū
1
Nesudomino
1

Ankstesnės naujienos

Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį 2018-11-20 Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį

Lapkričio 20 d.,suaugusiųjų švietimo savaitės laikotarpiu, Tarnybos Neformalaus suaugusiųjų švietimo skyriuje vyko seminaras „Suaugusiųjų mokymosi galimybės panaudojant Erasmus+ naujoves ir EPALE platformos galimybes“.

Plačiau
Mokytojo profesinis mokymasis – mokinio ir mokyklos pažangai. 2018-11-12 Mokytojo profesinis mokymasis – mokinio ir mokyklos pažangai.

   Mokytojų, mokyklų vadovų, švietimo pagalbos specialistų profesinis mokymasis – jau ne vienerius metus yra viena aktualiausių švietimo srities temų. Pedagogo profesinis tobulėjimas trunka visą jo profesinės karjeros laikotarpį, tobulinant profesines kompetencijas ir plėtojant kvalifikaciją. Mokytojai mokosi įvairiai: kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (vis labiau vertinamos ne vienadienės, o tęstinės kvalifikacijos tobulinimo programos), studijuodami magistrantūroje, per patirtinį mokymąsi iš kolegų ir savo patirties, savivaldžiai, keldami sau individualius mokymosi tikslus, savaiminiu būdu iš teatro, kino filmų, knygų, interneto. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad mokytojo profesinis tobulėjimas daro reikšmingą įtaką mokinių pasiekimams (Hattie, 2012), mokslinių tyrimų rezultatai ir patirtis akivaizdžiai patvirtina, kad kolegų palaikymas, savitarpio pagalba, komandinis darbas skatina pamokos kokybės plėtrą (Helmke, 2012), mokyklos vadovo lyderystė taip pat „nukeliauja“ iki mokinio ir jam padeda siekti pažangos bei gerėjančių pasiekimų (Marzano, Waters, McNulty, 2011).

Skaitykite daugiau: http://www.svietimonaujienos.lt/mokytojo-profesinis-mokymasis-mokinio-ir-mokyklos-pazangai/

Plačiau
Raktai gyvenimo ir mokymosi gerovei nukalti 2018-11-07 Raktai gyvenimo ir mokymosi gerovei nukalti

2018 m. spalio 25 d. Raseinių Šaltinio progimnazijoje vyko Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos ir Raseinių Šaltinio progimnazijos organizuota  respublikinė praktinė socialinio emocinio ugdymo konferencija „Raktai į gyvenimo ir mokymosi gerovę“. Konferencijoje dalyvavo virš 120 dalyvių iš 41 Lietuvos švietimo įstaigos, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Šilalės, Raseinių, Švenčionių , Kelmės ir kitų savivaldybių.

Plačiau
Pasėjai gilę Lietuvoj – ji ąžuolais išaugo 2018-10-11 Pasėjai gilę Lietuvoj – ji ąžuolais išaugo

Šiandien Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijoje vyko rajono ugdymo įstaigų bibliotekininkų metodinė diena „Pasėjai gilę Lietuvoj – ji ąžuolais išaugo“. Gimnazijos bibliotekininkės Adelė Balašaitienė ir Genovaitė Jankauskaitė šiltai sutiko kiekvieną  pakviesdamos prie šventiškai, gilėmis ir ąžuolo lapais  papuošto, pačių pagamintų vaišių stalo. Gimnazijos direktorė Irena Jankevičienė, šiltai bendraudama pasidalijo mintimis apie bibliotekininkų darbą, vykstančią švietimo reformą.   

Plačiau