Raseinių rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai ir Raseinių rajono savivaldybės atstovai gegužės 22 d. rinkosi į "Raseinių savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2018-2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonių" plano paskutinio aptarimo susirinkimą. Neformalusis suaugusiųjų švietimas – sistemiška ir moderni edukacinė veikla, skatinanti saviraišką, sveikatinimą, verslumą, užtikrinanti pilietinės visuomenės augimą.

   Šio priemonių plano tikslas – suburti neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjus mokymosi visą gyvenimą programos įgyvendinimui. Plane numatyti uždaviniai: sudaryti sąlygas suaugusiųjų sveikatinimui; dalykinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymui, profesinių kompetencijų plėtojimui ir verslumo skatinimui; sudaryti palankias sąlygas suaugusiųjų saviraiškos ir kultūrinių poreikių tenkinimui, kultūrinių galių plėtojimui; skatinti suaugusiuosius būti aktyviais demokratinės visuomenės piliečiais. Parengtas "Raseinių savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2018-2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonių" planas bus teikiamas svarstyti Raseinių rajono savivaldybės tarybai.

Ačiū
0
Nesudomino
0

Ankstesnės naujienos

Edukacinė-pažintinė išvyka į Ukmergės rajono dvarus 2018-05-22 Edukacinė-pažintinė išvyka į Ukmergės rajono dvarus

   Ankstų gegužės 17 d. rytą Raseinių TAU studentai išvyko į Ukmergės rajono dvarus. Lankėmės Taujėnų dvare, kuriame kadaise šeimininkavo kunigaikščiai Radvilos, lankėsi Rusijos caras Aleksandras I, Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona.

Plačiau
Konkursas - viktorina „Kartu mes galim daug!” 2018-05-21 Konkursas - viktorina „Kartu mes galim daug!”

   Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijoje jau antrą kartą vyko rajoninis pradinių klasių mokinių konkursas-viktorina ,,Kartu mes galim daug!”. Smagu, kad šiais metais renginyje dalyvavo šešios komandos. Be dviejų šeimininkų komandų dalyviai atvyko iš Raseinių r. Gylių mokyklos-daugiafunkcio centro, Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos ir Raseinių Šaltinio progimnazijos.

Plačiau
Sėkmės trajektorija 2018 2018-05-18 Sėkmės trajektorija 2018

   Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 3-12 klasių mokiniai rajoninių olimpiadų/konkursų laimėtojai baigė nubrėžti trajektoriją nuo atkaklaus darbo iki laimėtų prizinių vietų. Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba, skatindama ir toliau tobulėti, siekti puikių rezultatų, būti veržliais ir garsinti Raseinių kraštą Lietuvoje, šiems mokiniams dovanojo edukacines išvykas į Lietuvos jūrų muziejų ir Valstybės pažinimo centrą.

Plačiau