Eil. Nr. Projekto numeris PIC Institucija Projekto pavadinimas Adresas Projekto santrauka Skiriama dotacija
1.
2018-1-LT01-KA104-046908
939262641
Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimocentras
Veiklų senjorams įvairovės ir
kokybės užtikrinimas stiprinant
švietėjų kompetencijas
Vytauto Didžiojo g. 63, 83158, Pakruojis
Projekto tikslas – sustiprinti švietėjų kompetencijas, padėsiančias užtikrinti veiklų senjorams kokybę
ir įvairovę. Planuojama, kad projekto dalyviai dalyvaus darbo stebėjimo vizite Suomijoje (1 asm.),
kursuose Kipre (1 asm.) ir Jungtinėje Karalystėje (1 asm.) ir dėstymo vizite Suomijoje (1 asm.).
8 565,00
2.
2018-1-LT01-KA104-046815
948069368
Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras
Efektyvus 50+ mokinių užsienio
kalbų mokymas ir nuotolinio
mokymo diegimas Bitės SMC
Vitebsko g. 23, 03203, Vilnius
Bitės SMC siekia tobulinti jau esamas ir kurti naujas neformaliojo mokymo programas, atliepiančias
visų amžiaus grupių poreikius, tad vienas iš svarbiausių projekto tikslų yra sukurti užsienio kalbos
neformaliojo ugdymo programą 50+ besimokantiesiems; įgyti teorinių ir praktinių žinių, padėsiančių
sėkmingai įdiegti MOODLE arba kitą platformą, siekiant užtikrinti nuotolinį mokymąsi
besimokantiesiems.
16 405,00
3.
2018-1-LT01-KA104-046858
909425247
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba
Konsorciumo narių neformalaus
švietimo organizavimo gebėjimų
tobulinimas remiantis Italijos
patirtimi
V. Grybo g. 33, 60117, Raseiniai
Konsorciumo partneriai – Mažeikių švietimo centras, Radviliškio r. savivaldybės švietimo ir sporto
paslaugų centras, Telšių švietimo centras, Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras.
Projekto tikslas – sustiprinti palyginti naują konsorciumą, tobulinant narių atstovų vadybinius,
profesinius, socialinius bet kultūrinius įgūdžius ir gebėjimus teikti veiksmingas ir inovatyvias
paslaugas suaugusiems besimokantiesiems.
24 144,00
4.
2018-1-LT01-KA104-046750
947230318
Šakių raj. Plokščių mokykla-daugiafunkcis centras
Bendruomenės narių  asmeninio
tobulėjimo galimybių didinimas  
tobulinant neformalaus suaugusiųjų
švietimo veiklų vadovų bendrąsias
ir profesines  kompetencijas.
Mokyklos g. 4, 71483, Plokščiai
Projekto tikslas – suteikti projekte dalyvaujantiems neformalaus suaugusiųjų švietimo veiklų
vadovams naujų žinių ir patobulinti bendrąsias bei profesines kompetencijas, siekiant vietos
bendruomenės narių asmeninio tobulėjimo galimybių didinimo, teikiamų paslaugų kokybės gerinimo
bei aktyvesnės socialiai pažeidžiamų vietos bendruomenės narių integracijos į neformalaus
suaugusiųjų švietimo veiklas.
6 750,00
5.
2018-1-LT01-KA104-046682
909345513
Palangos švietimo pagalbos tarnyba
Švietimo darbuotojų kompetencijų
tobulinimas įgyvendinant socialiai
pažeidžiamų asmenų tėvystės
įgūdžių mokymo programas
Vasario 16-osios g. 6, 00129, Palanga
Projekto tikslas - didinti suaugusiųjų mokymo ir mokymosi kokybę, tobulinat darbuotojų,
organizuojančių ir vykdančių tėvų švietimą, kompetencijas. Projekto metu bus parengtos 2
efektyvios tėvystės įgūdžių mokymo programos, adaptuotos pagal specifinius dalyvių poreikius, o
vėliau ir praktiškai išbandytos su tikslinėmis grupėmis. Tikimasi, kad projekto pasekoje patobulės
mobilumo dalyvių profesinės ir anglų kalbos vartojimo kompetencijos, bus atliepti tikslinių grupių
poreikiai, sustiprėjusi tarptautinė partnerystė.
15 160,00
6.
2018-1-LT01-KA104-046906
964402325
Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Medijų raštingumo ugdymas
atsakingam pilietiškumui

Gedimino g. 51, 01504, Vilnius
Projekto bendrasis ilgalaikis tikslas yra stiprinti Lietuvos gyventojų pilietinę atsakomybę, ugdant
medijų raštingumą, kritinį mąstymą ir ypatingą dėmesį skiriant nepalankioje socialinėje padėtyje
esantiems, įskaitant asmenis su žemesniu arba nebaigtu išsilavinimu, tautinių mažumų atstovus ir
migrantus. Projekto konkretus tikslas yra perimti gerąją Kennemerwaard bibliotekos Nyderlanduose
suaugusiųjų medijų raštingumo ir kritinio mąstymo ugdymo patirtį ir metodus.
5 058,00
7.
2018-1-LT01-KA104-046720
961280477 Lietuvos jūrų muziejus Miško pajauta per 5 kūno pojūčius
Smiltynės g. 3, 93100, Klaipėda
Projekto tikslas - išmokti bei pritaikyti Lietuvai inovatyvų streso valdymo metodą, taikomą
komandiniam ir/ar asmeniniam tobulėjimui, panaudojant artimiausią gamtinę aplinką. Mobilumo
dalyviai – Lietuvos jūrų muziejaus delfinų terapijos skyriaus darbuotojai mokysis ,,Miško pajautos
per 5 kūno pojūčius“ metodikos iš kolegų Estijoje ir Ispanijoje. Tikimasi, kad nauja programa bus
pritaikyta plačiai tikslinei auditorijai – asmenims su negalia, socialiniams darbuotojams,
pedagogams, medicinos darbuotojams, šeimoms, ir kitiems, išgyvenantiems kasdienį stresą.
17 685,00
8.
2018-1-LT01-KA104-046795
945412538
Psichosocialinės ir darbo integracijos centras
Darbuotojų, dirbančių su specialiųjų
poreikių ir klausos sutrikimą
turinčiais suaugusiais, kompetencijų
tobulinimas
Erfurto 16-54, 04116, Vilnius
Projektas įgyvendinamas konsorciume su Lietuvos neįgaliųjų draugija, Lietuvos kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų ugdymo centru. Projekto tikslas – tobulinti kompetencijas darbuotojų, dirbančių su
specialiųjų poreikių ir klausos sutrikimą turinčiais suaugusiais, stebint darbą tarptautinių partnerių
organizacijose. Projekto įgyvendinimo metu planuojami darbo stebėjimo vizitai Latvijoje ir
Slovėnijoje.
13 405,00
9.
2018-1-LT01-KA104-046612
945631952
Viešoji įstaiga „Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras“
Suaugusių kurčiųjų švietėjų
kompetencijų tobulinimas
interaktyvių ir nuotolinių mokymų
srityje
Šv. Kazimiero g. 3, 01127, Vilnius
Projektas įgyvendinamas konsorciume su Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centru, Vilniaus
kolegija, UAB „LGK Plius“. Projekto tikslai: 1) skatinti gestų kalbos vertimo paslaugas kurtiesiems
asmenims teikiančiųjų kvalifikacijos kėlimą, užtikrinant kokybišką kurčiųjų (ir ne tik) suaugusiųjų
asmenų švietimą šiuo klausimu; 2) kurti inovatyvias mokymosi aplinkas ir programas, užtikrinant
kokybišką ir kūrybingą suaugusiųjų kurčiųjų asmenų švietimą gestų kalbos vertimo klausimais.
38 426,00
10.
2018-1-LT01-KA104-046675
944805512
Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Kūrybinių industrijų plėtra
Portugalijos kultūros įstaigose
Laisvės a. 70, 30122, Ignalina
Projekto tikslas - susipažinti su skirtingų kultūros institucijų veiklomis Portugalijoje, aktyvinant
Ignalinos meno ir suaugusiųjų bendruomenės komunikacijos procesą kūrybinių industrijų praktikoje,
pritaikant galimas naujas iniciatyvas rajono kultūros įstaigose, gerinant paslaugas, teikiamas
suaugusiajam kultūros vartotojui. Numatomi projekto rezultatai: kokybiškesnės paslaugos
suaugusiems kultūros produkto vartotojams, naujos iniciatyvos rajono kultūros įstaigose,
patobulintos kompetencijos suaugusiųjų švietimo srityje.
11 604,00

 

Ačiū
0
Nesudomino
0

Ankstesnės naujienos

Svečiuose Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų biologijos mokytojai 2018-05-03 Svečiuose Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų biologijos mokytojai

Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija yra projekto „Mokinių akademinių gebėjimų pažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“ partnerė, todėl gimnazijos mokytojai turėjo galimybę dalyvauti „Feurstein instrumentinio turtinimo programos“ studijose  Vilniuje, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre (SPPC).

Plačiau
Skiriu Lietuvai 2018-05-02 Skiriu Lietuvai

     Balandžio 13 – gegužės 4 dienomis Raseinių Marcelijaus Martinaičio bibliotekoje vyksta Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir technologijų mokytojų kūrybinių darbų paroda „Skiriu Lietuvai“.

Plačiau
Kūno kultūros mokytojų edukacinė išvyka 2018-04-27 Kūno kultūros mokytojų edukacinė išvyka

     Balandžio 23 d. rajono kūno kultūros mokytojai vyko į edukacinę išvyką – seminarą „Emocinės ir fizinės mokinių sveikatos ugdymas kūno kultūros priemonėmis“. Jie lankėsi Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijoje bei Lietuvos sporto universitete. 

Plačiau