Prašymus 2017 m. laikyti brandos egzaminus (su VšĮ RTVM, buvusiais mokiniais ir eksternais) pateikė 355 kandidatai (iš jų 278 - bendrojo ugdymo mokyklų kandidatai). Visi jie rinkosi laikyti 976 valstybinius (iš jų 58 - VšĮ RTVM) ir 258 mokyklinius (iš jų 127 - VšĮ RTVM) brandos egzaminus. Individualiai valstybinius brandos egzaminus labiau rinkosi Prezidento Jono Žemaičio (vidutiniškai daugiau kaip po 4 egzaminus) ir Nemakščių Martyno Mažvydo (po 3,9) gimnazijų abiturientai.
   Laikė abiturientai 967  valstybinius (iš jų 53 – VšĮ RTVM) ir 238 mokyklinius brandos egzaminus (iš jų 118 – VšĮ RTVM).

   Išlaikė 924 valstybinius ir 230 mokyklinių brandos egzaminų.

   Analizuojant apibendrintus BE rezultatų duomenis, matyti, kad kaip ir kasmet, šiemet rajone geresni rezultatai už šalies vidurkį yra iš lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio ir valstybinio egzaminų, mokyklinių menų ir technologijų egzaminų, valstybinio informacinių technologijų egzamino, neblogi istorijos ir matematikos rezultatai. Šiemet geresni rezultatai už praėjusių metų rezultatus yra iš geografijos ir chemijos. Tradiciškai žemesni rezultatai už šalies vidurkį yra iš fizikos ir anglų kalbos. Vokiečių kalbos egzamino laikyti 2017 m. rajone niekas nesirinko. Kadangi Savivaldybėje dar negauti valstybinių brandos egzaminų rezultatų protokolai, šie rezultatai yra preliminarūs.    

   Visi 2017 m. bendrojo ugdymo mokyklų abiturientai (ketvirti metai iš eilės) išlaikė chemijos valstybinį egzaminą ir menų mokyklinį egzaminą, visi (treti metai iš eilės) išlaikė informacinių technologijų ir rusų kalbos valstybinius egzaminus ir (šiais metais) biologijos, istorijos bei anglų kalbos valstybinius brandos egzaminus. Analizuojant pagal mokyklas, 2017 m. visus brandos egzaminus išlaikė visi Betygalos Maironio gimnazijos abiturientai.

   Iš 11 egzaminų 2017 m. 7 abiturientai gavo maksimalų 100 balų įvertinimą, o Prezidento Jono Žemaičio gimnazistams Bruteniui Glivvai tai pavyko pasiekti per tris, o Eligijui Jociui ir Karoliui Useliui – per du egzaminus.

   Žemiau pateikiu duomenis apie visus 100 balų gavusius rajono abiturientus.

Mokinio vardas, pavardė

Mokykla

Mokomasis dalykas 
 (įvertinta 100 balų)

Dalyko mokytojas

Gediminas Aušra

Prezidento Jono Žemaičio gimnazija

Matematika

Irma Mickutė

Ieva Gilvickaitė

Prezidento Jono Žemaičio gimnazija

Užsienio kalba (anglų)

Daiva Naujokaitienė

Brutenis Glivva

Prezidento Jono Žemaičio gimnazija

Užsienio kalba (anglų)

Daiva Naujokaitienė

Matematika

Edita Šauklytė

Informacinės technologijos

Nerijus Varpučinskis

Eligijus Jocius

Prezidento Jono Žemaičio gimnazija

Užsienio kalba (anglų)

Daiva Naujokaitienė

Matematika

Angelė Daktarienė

Austėja Pranckūnaitė

Prezidento Jono Žemaičio gimnazija

Matematika

Edita Šauklytė

Karolis Sirunaitis

Prezidento Jono Žemaičio gimnazija

Matematika

Irma Mickutė

Karolis Uselis

Prezidento Jono Žemaičio gimnazija

Užsienio kalba (anglų)

Daiva Naujokaitienė

 

 

Matematika

Angelė Daktarienė

2016 m. 100 balų įvertinimas buvo gautas iš 19 egzaminų, 2015 m. – iš 15 egzaminų, 2014 m. – 9, 2013 m. – 10, 2012 m. – 6 valstybinių brandos egzaminų.

   23 kandidatams (su VšĮ RTVM, buvusiais mokiniais ir eksternais) nepavyko išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio, 8 - lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio, 15 - matematikos, 2 fizikos, po vieną - biologijos, geografijos ir istorijos. Iš viso neišlaikytas 51 brandos egzaminas (2016 m. neišlaikyti 58 valstybiniai ir 1 mokyklinis brandos egzaminas).

   Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį egzaminą ruošėsi perlaikyti 31 abiturientas, perlaikė 26.

   Apeliacijas šios dienos duomenimis teikė 7 abiturientai ir visi iš lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio egzamino.

 

Jonas Tamošaitis,

Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

Ačiū
0
Nesudomino
0

Ankstesnės naujienos