Gegužės 24 d. dalyvavome edukacinėje išvykoje-seminare „Edukacinės ir pažintinės veiklos taikymas socialinio pedagogo praktikoje“, kuris vyko Tytuvėnuose. Į šį renginį mus pakvietė Kelmės rajono ugdymo įstaigų socialiniai pedagogai. Raseinių ir Kelmės rajonų socialinius pedagogus sieja kelerių metų nuoširdus profesinis bendradarbiavimas ir atviras kolegiškas bendravimas. Tytuvėnų gimnazijos direktorė ir socialinė pedagogė  pristatė savo ugdymo įstaigos gerąją patirtį. Vaikštinėdami po Tytuvėnų bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblį grožėjomės vienu įdomiausiu ir didžiausiu XVII–XVIII a. Lietuvos sakralinės architektūros pavyzdžiu, klausėmės ekskursijos vadovės pasakojimo.  Vėliau dalyvavome Tytuvėnų regioninio parko direkcijos organizuotoje edukacinėje programoje. Išbandėme savo jėgas protmūšyje „Lietuvos piliakalniai“. Komandos buvo nusiteikusios energingai ir kovingai. Visi stengėsi pasirodyti kuo geriau, atsakyti teisingiau ir surinkti kuo daugiau taškų. Ne tik siekėme pergalės, bet ir žinių. Taip pat lankėmės Tytuvėnų jaunimo mokykloje ir Kelmės profesinio rengimo centro Tytuvėnų skyriuje. Čia susipažinome su mokyklų darbo specifika, mokinių ugdymo sąlygomis ir galimybėmis, aptarėme socialinio pedagogo funkcijas, iškylančias socialines problemas, diskutavome veiklos gerinimo klausimais.
Susitikimas su kolegėmis iš kaimyninio rajono buvo įdomus, informatyvus ir prasmingas. Bendradarbiavimas, dalinimasis gerąja patirtimi, įgytos žinios suteikia daugiau galimybių kūrybiškiau, inovatyviau plėtoti mokinių socializaciją.
Dėkojame Kelmės rajono kolegėms ir Raseinių rajono švietimo centro metodininkei Audronei Kumpikevičienei už šią edukacinę išvyką-seminarą.


Rima Draukšienė
Ariogalos gimnazijos socialinė pedagogė


Ačiū
0
Nesudomino
0

Ankstesnės naujienos

„Sėkmės trajektorija“ 2017-05-24 „Sėkmės trajektorija“

 Raseinių  rajono  švietimo  centras  2017 m. gegužės 23 d. Trakų rajone prie  Monio ežero menui bei darbui skirtose „inTegra house“ erdvėse organizavo Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 3-8 klasių mokinių olimpiadų laimėtojams kūrybiškumo dieną „Sėkmės trajektorija“.

Plačiau
Džiaugiamės bendradarbiavimu 2017-05-22 Džiaugiamės bendradarbiavimu

Pagalbos mokiniui specialistai iš 8 ugdymo įstaigų vasario–balandžio mėnesiais vykdė Raseinių Šaltinio progimnazijos pasiūlytą bendrą veiklą – su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais dalyvavo rajoniniame nuotoliniame projekte „Eilėraštis mamytei“.

Plačiau
Istorijos ir geografijos mokytojų išvyka 2017-05-17 Istorijos ir geografijos mokytojų išvyka

2017 m. gegužės 16 dieną Raseinių rajono ugdymo įstaigų istorijos ir geografijos mokytojai, lydimi Raseinių rajono švietimo centro metodininkės Audronės Kumpikevičienės, vyko į edukacinę išvyką-seminarą „Klasikinių ir šiuolaikinių socialinių mokslų mokymo metodų dermė”.

Plačiau