Gegužės 10 dieną Raseinių rajono švietimo centras kartu su Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija rajono metodinių būrelių pirmininkams organizavo metodinę dieną „Mokinio individuali pažanga – gimnazijos pažanga“. Išklausėme 9 pedagogų pranešimus. Pranešimą  „Gimnazijos pažanga“ skaitė gimnazijos direktorė Danutė Janukienė. Apie mokinių, tėvų ir administracijos veiklą stebint individualią pažangą kalbėjo direktoriaus pavaduotojos ugdymui Audra Samienė ir Jolanta Jonaitienė. Administracija daug dėmesio skiria rezultatų kaitai, stebi, kaip veikia mokinio individualios pažangos stebėjimo sistema, analizuoja mokinių, turinčių ugdymosi sunkumų ugdymosi problemas, priima nutarimus dėl mokinių individualios pažangos gerinimo ir kt. Kaip sekasi stebėti mokinių individualią pažangą, kokių pasiekia rezultatų, su kokiomis problemomis susiduria, pranešimus skaitė mokytojos Danutė Vykertaitė, Renata Skužinskaitė, Dalia Janušauskienė, Gintarė Tytmonienė, Irena Petkienė ir logopedė, specialioji pedagogė Stasė Kuodienė.
Rajono metodinių būrelių pirmininkai įgijo naujos gerosios patirties, susipažino su edukacinėmis aplinkomis, pabendravo tarpusavyje. Dėkojame vidukliškiams už šiltą priėmimą.

                                         Audronė Kumpikevičienė, Raseinių rajono švietimo centro metodininkė 

 

Ačiū
0
Nesudomino
0

Ankstesnės naujienos

Tik mokėdami džiaugtis būsime laimingi 2017-04-30 Tik mokėdami džiaugtis būsime laimingi

2017 m. balandžio 27 d. nuoširdžiu pokalbiu su aktore, Nepriklausomybės akto signatare, visuomenės veikėja Nijole Oželyte baigėsi psichologinių ir savęs pažinimo mokymų ciklas, skirtas Raseinių TAU studentams.

Plačiau