Pagalbos mokiniui specialistai iš 8 ugdymo įstaigų vasario–balandžio mėnesiais vykdė Raseinių Šaltinio progimnazijos pasiūlytą bendrą veiklą – su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais dalyvavo rajoniniame nuotoliniame projekte „Eilėraštis mamytei“. Kiekviena dalyvaujanti ugdymo įstaiga kūrė eilėraščio posmelį, iliustracijas, siuntė kitai mokyklai, kad ši sukurtų tęsinį. Tokiu būdu gimė aštuoni eilėraščiai mamytei, jiems buvo nupieštos iliustracijos. Mokykla, gavusi „savo“ eilėraštį, jį įgarsino. Tai puiki, kūrybiška, vizualiai patraukli, įgarsinta dovana Motinos dienos proga.
Devyniasdešimt kūrybiniame procese dalyvavusių mokinių iš Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus, Šiluvos, Ariogalos, Betygalos Maironio, Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijų, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos, Raseinių Šaltinio progimnazijos,  Raseinių r. Gylių mokyklos-daugiafunkcio centro buvo apdovanoti padėkomis.
Nuoširdžiai dėkojame mokinius konsultavusiems mokytojams, kuriems buvo parengtos Raseinių rajono švietimo centro pažymos. Tikimės ir ateityje nuoširdaus bendradarbiavimo.

Aušra Gudžiūnienė ir Dalia Gricienė, Raseinių Šaltinio progimnazijos pagalbos mokiniui specialistės

Ačiū
0
Nesudomino
0

Ankstesnės naujienos

Istorijos ir geografijos mokytojų išvyka 2017-05-17 Istorijos ir geografijos mokytojų išvyka

2017 m. gegužės 16 dieną Raseinių rajono ugdymo įstaigų istorijos ir geografijos mokytojai, lydimi Raseinių rajono švietimo centro metodininkės Audronės Kumpikevičienės, vyko į edukacinę išvyką-seminarą „Klasikinių ir šiuolaikinių socialinių mokslų mokymo metodų dermė”.

Plačiau