Darbuotojai

ADMINISTRACIJA

Reda Kunickienė,

direktorė 

atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

reda.kunickiene@rspt.lt

Tel. +370 428 51 571,
Mob. +370 652 36 484

Silva Morkevičienė,

direktoriaus pavaduotoja

 

atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

 

silva.morkeviciene@rspt.lt

Mob. +370 610 13 263

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS SKYRIUS

Vaida Jakaitienė,

II kategorijos psichologė-psichoterapeutė

atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

vaida.jakaitiene@rspt.lt

Tel. +370 428 51 571

Erika Karpienė,

specialioji pedagogė metodininkė

atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

erika.karpiene@rspt.lt

Tel. +370 428 51 571

Vilma Daujotaitė,

socialinė pedagogė

atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

vilma.daujotaite@rspt.lt

Tel. +370 428 51 571

Reda Jomantaitė,

logopedė metodininkė

atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei 

reda.jomantaite@rspt.lt

Tel. +370 428 51 571

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SKYRIUS

Saulė Sitavičienė,

metodininkė

atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

saule.sitaviciene@rspt.lt

Mob. +370 601 74 142

Nijolė Vežbavičienė,

metodininkė

atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

nijole.vezbaviciene@rspt.lt

Mob. +370 674 76 131

Audronė Kumpikevičienė,

metodininkė

atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei​

audrone.kumpikeviciene@rspt.lt

Mob. +370 674 76 162

Valdonė Balčaitienė​,

metodininkė

atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

valdone.balcaitiene@rspt.lt

Mob. +370 674 76 160

ATVIRAS JAUNIMO CENTRAS

Kristina Taučaitė,

AJC metodininkė

atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei ajc@rspt.lt

Darius Blinstrubas,

AJC metodininkas

atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

ajc@rspt.lt

Mob. +370 664 29 410

Renatas Globys,

AJC metodininkas

atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei ajc@rspt.lt

MOBILI ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO KOMANDA

Rasa Baležentytė,

IV kategorijos psichologė

atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

rasa.balezentyte@rspt.lt

Tel. +370 428 51 571

Modesta Račaitė,

psichologo asistentė

atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybe

modesta.racaite@rspt.lt

Tel. +370 428 51 571

ŪKIO SKYRIUS

Erika Montvilienė,

administratorius

atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

info@rspt.lt

Tel. +370 428 51 421

Mob. +370 664 29 411 

Šarūnas Balčaitis

Informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinierius

atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

 

Danutė Sakalauskienė,

valytoja

atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

 

Irena Savickienė,

valytoja

atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

 

Kęstutis Judickas,

vairuotojas

atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

 

Rolandas Lazdauskas,

pastatų techninės priežiūros darbininkas

atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei  

Atnaujinta: 2021-06-21