Tyrimai ir analizė

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymosi situacija rajone 2020-2021 m.m.
speciali-j-ugdymosi-poreiki-turintys-mokiniai-raseini-rajono-ugdymo-staigose-2019-2020-m-m-statistin-informacija.pptx
Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai Raseinių rajono ugdymo įstaigose 2018-2019 m.m. statistinė informacija
Tyrimo „Tėvai ir mokykla: atsakomybės dalybos" rezultatai ir jų analizė, 2011 m.
Tyrimo „Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo analizė" rezultatai, 2007 m."
Emocinio intelekto lavinimas ugdymo įstaigose: galimybės ir iššūkiai, 2015 m.
SUP turintys mokiniai Raseinių r. ugdymo įstaigose 2012-2013 m.m.
Raseinių rajono ugdymo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, logopedų darbo sąlygų analizė, 2011 m.
SUP turintys mokiniai Raseinių r. ugdymo įstaigose 2013-2014 m.m.
Raseinių rajono ugdymo įstaigose dirbančių psichologų darbo sąlygų analizė, 2012 m.
SUP turintys mokiniai Raseinių r. ugdymo įstaigose 2014-2015 m.m.
Neigiamų socialinių reiškinių paplitimo dinamika tarp Raseinių rajono mokinių 2005-2010 m., 2011 m.
Mokinių, turinčių kalbėjimo, kalbos sutrikimų, pasirengimo mokyklai veiksnių kalbos aspektu tyrimas, 2010 m.
SUP turintys mokiniai Raseinių r. ugdymo įstaigose 2015-2016 m.m.


Atnaujinta: 2024-06-17