Specialusis ugdymas ir švietimo pagalba

Nerimas: priežastys, pojūčiai, pagalbos galimybės

Socialinio pedagogo vaidmuo nuotolinio ugdymo organizavimo procese

Rekomendacijos ugdymo įstaigų psichologams

VIDEO, MOKOMIEJI FILMAI

   Šiame mokomajame filme keliamas klausimas, ar konfliktai gali būti naudingi, ir ieškoma atsakymų į klausimą, kaip išmokti tokių konfliktų sprendimo strategijų, kurios būtų naudingos ugdymo procesui ir nekeltų neigiamų emocijų nei mokytojams, nei mokiniams.
   Pristatomas sprendimų ieškojimo kelias. Kiekvienas mokytojas pamokose susiduria su šiais klausimais: kaip palaikyti klasėje darbingą atmosferą, kaip drausminti tuos mokinius, kurie nesilaiko taisyklių, trukdo kitiems. Kartais mokytojui ši darbo dalis asocijuojasi su konfliktais, o konfliktai -- su neigiamomis emocijomis, įtampa. Visa tai trukdo gerai atlikti savo darbą, vargina, o ilgainiui ima kelti vis didesnį stresą. Filme siekiama parodyti skirtingas elgesio strategijas konfliktinėse situacijose ir jas paaiškinti. Mokomasis filmas neteikia vieno „teisingo" atsakymo, o siekia skatinti mokytojus analizuoti situaciją ir ieškoti sau priimtino kelio.

   Mokomojo filmo tema — mokytojo kūno kalba. Filmo tikslas — suteikti mokytojams žinių apie kūno kalbos ženklus, pateikti rekomendacijų ir praktinių patarimų. Mokomajame filme kuriamos situacijos, kurios padeda lengviau suprati kūno kalbos signalus. Juos interpretuoti ir skaityti mokinių akimis padeda Lietuvos edukologijos universiteto docentė dr. Zita Nauckūnaitė.

  •    ,,Pasakojimai apie kitokius žmones“ - trumpos animacinės istorijos leis vaikams ir suaugusiesiems suprasti, kaip jaučiasi mūsų tarpe žmonės, turintys negalią, nevalingų įpročių ar keistenybių. Jei  klasėje yra vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, šie filmukai padės šalia esantiems mokiniams įsijausti į jų būseną, paskatins užjausti, neatstumti:

 

METODINIAI LEIDINIAI

Kaip kalbėti su vaiku apie emocijas?

„Komandos formavimo žaidimai“

„Kūrybinių partnerysčių pratimų rinkinys“

Metodinis rinkinys klasės vadovui „Debatų metodikos integravimas į formaliojo švietimo sistemą“ (nuo 83-103 psl.)

„Mediacijos vadovas socialiniams pedagogams“ ( „Žaidimai“ – nuo 105 psl., „Pratimai“ – nuo 107 psl.)

„Atviras kodas: pilietis“ - metodinė priemonė mokinių pilietiškumui ugdyti (kaip padėti jaunimui suvokti įvairių požiūrių ir vertybių skirtumus bei parodyti kelius, kaip šiuos skirtumus panaudoti teigiamai).

„Pozityvas - vadovas bendraamžių švietėjui“ - koncentruotas leidinys, atitinkantis dabartines šiuolaikinio Lietuvos jaunimo realijas.

„Bendravimo ir bendradarbiavimo ugdymo metodika“

Efektyvaus bendravimo ABC: pirmas įspūdis ir kitų suvokimas

„Efektyvaus bendravimo ABC: stereotipai ir nuostatos“

Metodinis leidinys „Socialinės kompetencijos ugdymo ir motyvavimo darbui programa“ (nuo 22 psl.)

„Forumo teatro link" – vaidybinių situacijų naudojimas. Forumo teatro metodu lavinami šie įgūdžiai: tobulinamas bendravimas; mokomasi žiūrint.; išmokstama padėti žmonėms išvengti emocinio streso; išmokstama įveikti konfliktus ir sunkumus; išmokstama įžvelgti dažnai pasikartojančias problemas; išsiugdomas gebėjimas nuspėti dar neiškilusias problemas; išmokstama daryti sprendimus keisti kolektyvo, šeimos ar draugų aplinkos situaciją; ugdomas tarpusavio supratimo jausmas; išmokstama išsklaidyti konfliktinės situacijos įtampą.

„Darbo su jaunimu vadovas"

„Nuo teorijos iki praktikos“ - metodinėje priemonėje pateikiami konkretūs užsiėmimai jauniems žmonėms (15 m. ir vyresniems) apie vystomąjį bendradarbiavimą, pasaulio skurdą ir nelygybę, globalizaciją, tvarią aplinką, socialinę raidą, ŽIV/AIDS, žmonių gerovę ir demokratiją bei vystomąjį švietimą“.

„Susitelkti į besimokantįjį" - metodinė medžiaga, skirta suaugusiųjų mokymui (yra daug įvairių suaugusiųjų mokymui tinkamų metodų).

„Mokymosi metodai užsiėmimų pradžioje" - bendradarbiavimo atmosferai užsiėmimų pradžioje kurti.

 

PATYČIŲ PREVENCIJA

Knyga „Kuriame klasę be patyčių" (nuo 16 psl.) yra užduočių mokiniams pavyzdžių, kurias galima panaudoti klasių valandėlėms.

Knyga „Kaip galiu padėti savo vaikui. Atsakymai į tėvų klausimus apie patyčias tarp vaikų“

Metodas „Panašumų ratas“, tinka visiems, kurie nori su vaikais kalbėti apie toleranciją

Užduotis „Aprašyk jausmą“

Apie homofobines patyčias

„Nematomos patyčios: tyrimo Lietuvos mokyklose rezultatai ir rekomendacijos“

 

LYTIŠKUMO UGDYMAS

„Patarimai mokytojui. Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai pradinėse klasėse|“ - patarimai kaip pradiniame ugdyme plėtoti ir gilinti šeimos sampratą, kaip padėti vaikui suprasti ir priimti lytinio brendimo pokyčius, kurti draugyste ir meile grįstus tarpusavio santykius, stiprinti savitvardą, ugdyti valią ir, kas itin svarbu, kaip atsispirti aplinkinių spaudimui ir išmokti pasakyti „ne“.

 

IŠMANIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ PRIEMONĖS

  • Mokinių savijautai sekti
  • „Jausmai ir bendravimas“ Mokomasi suprasti žmogaus emocinį pasaulį, atpažinti emocijas. Susipažinę su streso šaltiniais ir jo poveikiu sveikatai, ieškosite geriausių būdų, kaip įveikti stresą. Aiškinsitės draugystės ir tarpusavio pagalbos svarbą žmogaus gyvenime. Sužinosite, kaip atsispirti neigiamam aplinkos poveikiui ir spręsti konfliktus.

 

Atnaujinta: 2020-05-04