Specialusis ugdymas ir švietimo pagalba

Naujausi teisės aktų, reglamentuojančių specialųjį ugdymą ir švietimo pagalbos teikimą, pakeitimai:

2017 m. rugpjūčio 28 d. švietimo ir mokslo ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro, sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-651/A1-455/V-1004 „Dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo";

2017 m. rugpjūčio 30 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-663 „Dėl psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo";

2017 m. rugpjūčio 30 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-662  „Dėl pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2017 m. rugpjūčio 30 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-657 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymo  Nr. V-1228 „Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Atnaujinta: 2017-09-10