Socialinis emocinis ugdymas

Terapinės pasakos socialinių emocinių kompetencijų ugdymui
Socialinių ir emocinių gebėjimų vystymas pradiniame ugdyme. Praktinių užsiėmimų mokomoji medžiaga. 2 dalis
Socialinių ir emocinių gebėjimų vystymas pradiniame ugdyme. Metodinė medžiaga. 1 dalis
Leidinys Socialinis emocinis ugdymas iš arti. 2022-06-10, Nr. 5
Leidinys Socialinis emocinis ugdymas iš arti. 2022-01-26, Nr. 4
Leidinys Socialinis emocinis ugdymas iš arti. 2021-10-05, Nr. 3
Leidinys Socialinis emocinis ugdymas iš arti. 2021-06-22, Nr. 2
Leidinys Socialinis emocinis ugdymas iš arti. 2021-03-16, Nr. 1
Klasės vadovo gidas. Nuo karybos prie kūrybos
KLasės vadovo gidas. Klasė be kampų
Meno terapijos metodinė priemonė Kelionė į save
Respublikinė socialinių pedagogų parengtų priemonių nuotraukų, užsiėmimų ar organizuotų renginių planų paroda
B1-B2 – SEU pasiekimų aprašai
A12 – Mokyklos mikroklimato tyrimo anketa
A11 – Mokyklos vadovo socialinių ir emocinių kompetencijų įsivertinimo anketa
A10 – Mokinių grįžtamojo ryšio anketa
A9 – Mokytojų SEU praktikos užrašai
A8 – Pasitikrinimo sąrašas mokymosi aplinkai klasėje kurti
A7 – Mokytojo socialinių ir emocinių kompetencijų įsivertinimo anketa
A6 – Grupės veiklos apžvalgos lentelė
A5 – Mokinių darbo grupėje ataskaitos forma
A4 – Mokinių darbo grupėje įsivertinimo lapas
A3 – Klasės stebėjimo įrankis mokytojams
A2 – įsivertinimo knygelė 9-10 m. mokiniams
A1 – įsivertinimo knygelė 13-14 m. mokiniams
Metodinis leidinys socialinių emocinių įgūdžių ugdymui ir vertinimui mokyklose


Atnaujinta: 2024-05-24

Atnaujinta: 2023-05-16