Olimpiadų ir konkursų organizavimas

Prašymas dėl respublikinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių dalyvių kelionės išlaidų kompensavimo
Prašymas dėl mokinių/vaikų ir lydinčių mokytojų vežimo į regiono ir/ar šalies etapą
Raseinių rajono ugdymo įstaigų mokinių/vaikų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo aprašas
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus įsakymas 2018 m. spalio 8 d. Nr. DO-125
​​​
Raseinių rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų viktorinos „Gatvėj būsiu atsargus – sveikas grįšiu į namus“ aprašas
Raseinių rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų meninio skaitymo konkurso „Vaikystės spalvos“ nuostatai
Raseinių rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių velykinių atvirukų konkurso nuostatai
Respublikinės socialinių mokslų mokytojų konferencijos „Patirtinis ugdymas socialinių mokslų pamokose“ aprašas
Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiados nuostatai.
Raseinių rajono ugdymo įstaigų 5-6 klasių mokinių anglų kalbos konkurso „Anglų kalbos karuselė“ nuostatai
Raseinių rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų meninio skaitymo konkurso „Vaikystės spalvos“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų 5-8 klasių mokinių diktanto konkurso „Raštingiausias mokinys 2019“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7 - 8 klasių mokinių matematikos konkurso, skirto Žemaitijos metams paminėti, „Moku, pritaikau" nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų populiariosios dainos festivalio „Mes vėl kartu“ aprašas
Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos konkurso rajono etapo nuostatai
Konferencijos „Gamta. Mokslas. Žmogus.“ aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-11 klasių mokinių nuotolinės informacinių technologijų olimpiados sąlygos
Raseinių rajono pradinių klasių mokinių piešinių konkurso „Žemė – mūsų namai“, skirto Žemės dienai paminėti, organizavimo aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso „Gimtinės spalvos“ nuostatai
Raseinių rajono mokinių/vaikų ir suaugusiųjų šokių festivalio „Šokio vizija 2019“ nuostatai
Raseinių rajono mokinių/vaikų šokių konkurso - festivalio „Šokio fiesta 2019“ nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų vaikų ir mokinių muzikos festivalio „Tau, muzika“ aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų ir pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkurso-parodos „Kaukėtos Užgavėnės“ nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų mokinių/vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, meninio skaitymo konkurso „Vaikystės žodžiai“ aprašas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų šventės „Senojo lagamino paslaptys“ aprašas
Respublikinio vaikų kūrybinių darbų konkurso „Knygos skirtukas“ nuostatai
Technologijų olimpiados rajono etapo sąlygos 2019 m.
Muzikos olimpiados rajono etapo sąlygos 2019 m.
Raseinių rajono ir respublikos bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokinių konferencijos „Vienas vardas – Lietuva“ organizavimo aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų konkurso „Atvirukas Lietuvai“ nuostatai
Raseinių rajono ir respublikos Šaltinio vardo bendrojo ugdymo įstaigų pradinių (3-4) klasių mokinių intelektualaus komandinio žaidimo-konkurso „Mes – lyderiai“ nuostatai
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos 2019 metais organizuojamų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 9-11(I-III) klasių mokinių prevencinės stovyklos „Sniego gniūžtė“ nuostatai
Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados sąlygos
Raseinių rajono ir respublikos Šaltinio vardo bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (3-4) klasių mokinių kūrybinio konkurso „Augu su pasaka“ nuostatai.
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 3-4 klasių mokiniams anglų kalbos konkurso „Pasakyk paraidžiui“ („Spelling Bee“) nuostatai
Rajono bendrojo ugdymo įstaigų 8-9 klasių mokinių užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių) kalbų „Kalbos atveria duris...“ nuostatai


Atnaujinta: 2019-03-22