Olimpiadų ir konkursų organizavimas

Raseinių rajono ugdymo įstaigų mokinių/vaikų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo aprašas
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos 2017 metais organizuojamų mokinių/vaikų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų, šokio studijų mokinių šokių festivalio „Dubysos juosta 2017“ nuostatai
Raseinių krašto jaunųjų matematikų olimpiados prof. Jono Kubiliaus taurei laimėti nuostatai
Konkurso-parodos „Žiemos lipdiniai“ nuostatai
Konkurso „Augu su pasaka“ nuostatai
Raseinių bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių mokinių konkurso-viktorinos „Poezijos spalvos“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 8-9 klasių mokinių konkurso ,,Pažinkime gimtąjį kraštą“ nuostatai
Raseinių rajono visų užsienio kalbų konkursas „Kalbos atveria duris...“ nuostatai
Patriotinės dainos ir meninio skaitymo konkurso, skirto Lietuvos kariuomenės dienai ir Maironio gimimo metinėms paminėti, nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (ketvirtų) klasių mokinių anglų kalbos konkurso „Linksmosios užduotys“ („Fun tasks“) nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 3-4 klasių mokinių lietuvių kalbos viktorinos „Kad žodis neverktų“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 3-4 kl. mokinių edukacinės viktorinos „Pažink save ir kitus“ nuostatai
Rajoninio anglų kalbos debatų konkursas „Nedvejok - debatuok“ („Don‘t hesitate – debate“) nuostatai
Raseinių rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų „Mažųjų Olimpinių Žaidynių“ nuostatai
2017 m. rašinių, piešinių ir fotografijų konkurso „Už Raseinių ant Dubysos“, skirto Piliakalnių ir Tautinio kostiumo metams, nuostatai
Respublikinio mokinių/vaikų kūrybinių darbų konkurso „Angelo žinia“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-12 klasių mokinių kūrybinių darbų konkurso „Laiškas“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių konferencijos „Mes – vieno kraujo“ aprašas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių piešinių konkurso „Auksinis ruduo“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių konkurso „Skaitymo malonumai“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių konkurso „Mažvydas mums nutiesė kelius“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių mokinių anglų kalbos konkurso „Gyvenk su šypsena“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 (I-IV) klasių mokinių konferencijos „Raseinių krašto kūrėjai Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio kontekste“ aprašas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų šventės „Rieda dviratukas, vejas paspirtukas“ aprašas
Raseinių rajono 8-9 klasių mokinių gimtosios kalbos ir užsienio kalbų konkurso - protų mūšio „Europos kalbos – langas į ateitį“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių lengvosios atletikos varžybų nuostatai.
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių sporto varžybų „Mažoji olimpiada“ nuostatai


Atnaujinta: 2017-12-05