Olimpiadų ir konkursų organizavimas

Prašymas dėl respublikinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių dalyvių kelionės išlaidų kompensavimo
Prašymas dėl mokinių/vaikų ir lydinčių mokytojų vežimo į regiono ir/ar šalies etapą
Raseinių rajono ugdymo įstaigų mokinių/vaikų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo aprašas
Dėl Raseinių rajono ugdymo įstaigų mokinių/vaikų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo aprašo 7 ir 13.2.2.5 punktų pakeitimo
​​​
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių festivalio- konkurso ,,Muzikiniu traukiniu atrieda Kalėdos“ aprašas
Raseinių rajono ir respublikos Šaltinio vardo bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (3-4) klasių mokinių kūrybinio konkurso „Augu su pasaka“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 3-4 klasių mokiniams anglų kalbos konkurso „Pasakyk paraidžiui“ nuostatai
Bendrojo ugdymo mokyklų ir gimnazijų 10-11 klasių mokinių užsienio kalbų konkurso „Kalėdos keliauja per pasaulį“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų PUG vaikų ir 1-4 klasių mokinių advento/kalėdų vainikų konkurso „Keturių žvakių pasaka“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų priešmokyklinio ugdymo vaikų ir pradinių klasių mokinių konkurso-parodos ,,Kalėdinis atvirukas“ nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų ir tėvų kūrybinės veiklos „Džiaugsmingai pasitinkam Kalėdas 2019“ aprašas
Respublikinės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodos „Atvirukas draugui“ aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (3, 4) klasių mokinių lietuvių kalbos viktorinos „Kad žodis neverktų“ nuostatai
2019 m. rašinių, piešinių ir fotografijų konkurso „Už Raseinių ant Dubysos“, skirto vietovardžių ir Žemaitijos metams, nuostatai
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 9 - 12 (I-IV gimnazijos) klasių mokinių konferencijos "Raseinių krašto kūrėjai" aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (ketvirtų) klasių mokinių anglų kalbos konkurso „Linksmosios užduotys“ nuostatai
Pasaulio lietuvių priešmokyklinio ugdymo vaikų ir bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių konkurso „2020 metų Anūkėlių kalendorius“ nuostatai
Raseinių rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų „Mažųjų Olimpinių Žaidynių“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių piešinių konkurso „Auksinis ruduo“ nuostatai
Respublikinio mokinių/vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, nuotolinio projekto ,,Eilėraštis Mokytojui“ aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių konferencijos „Raseinių krašto muzikos kūrėjai ir atlikėjai“ aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5 – 10 klasių mokinių integruoto dailės ir technologijų kūrybinių darbų konkurso „Rudens nuotaikos“ nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio amžiaus vaikų viktorinos „Pats gaminu – sveika ir skanu“ aprašas.
Jaunųjų matematikų (5-6 klasių mokinių) matematikos olimpiados „Šaltinėlio“ taurei laimėti nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių sporto varžybų „Mažoji olimpiada“ aprašas
Raseinių bendrojo ugdymo įstaigų 8-9 klasių mokinių konkurso-proto mūšio „Europos kalbos – langas į ateitį“ nuostatai.
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos 2019 metais organizuojamų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas


Atnaujinta: 2019-11-14