Olimpiadų ir konkursų organizavimas

Raseinių rajono ugdymo įstaigų mokinių/vaikų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo aprašas
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus įsakymas 2018 m. spalio 8 d. Nr. DO-125
​​​
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų priešmokyklinio ugdymo vaikų ir pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkurso-parodos „Žiemos karpiniai“ nuostatai.
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių festivalio- konkurso ,,Muzikiniu traukiniu atrieda Kalėdos“ aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (ketvirtų) klasių mokinių anglų kalbos konkurso „Linksmosios užduotys“ („Fun tasks“) nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių kūrybinių darbų parodos „Adventinis vainikas“ aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 1-10 klasių mokinių darbų konkurso „Gražiausias žibintas“ nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų parodos „Atvirukas draugui“ aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 8-9 klasių mokinių konkurso „Pažinkime gimtąjį kraštą“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų piešinių konkurso „Mano augintis“ nuostatai
Raseinių rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų „Mažųjų Olimpinių Žaidynių“ nuostatai
Respublikinio mokinių/vaikų kūrybinių darbų konkurso „Angelo žinia“ nuostatai
Bendrojo ugdymo mokyklų (10-11) ir gimnazijų (II-III) klasių mokinių užsienio kalbų konkurso „Gyvenimas – tai...“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių piešinių konkurso „Auksinis ruduo“ nuostatai
Jaunųjų matematikų (5-6 klasių mokinių) matematikos komandinės olimpiados „Šaltinėlio“ taurei laimėti nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių lengvosios atletikos varžybų nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 9 – 12 (I-IV gimnazijos ) klasių mokinių konferencijos „Raseinių krašto kūrėjai: namų tema“ aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių sporto varžybų „Mažoji olimpiada“ nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų specialiųjų poreikių mokinių (vaikų) kūrybinių darbų parodos „Kūrybos žiedai“ aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-10 klasių mokinių žmogaus saugos konkurso nuostatai
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių „Šaltinio“ vardą, mokinių futbolo turnyro „Šaltinėlio“ taurei laimėti nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių konkurso „Galiūnas 2018“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių šokių festivalio „Šokio vizija 2018“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (2-4) klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, konkurso-viktorinos „Kartu mes galim daug“ nuostatai
Rajono bendrojo ugdymo įstaigų 8-9 klasių mokinių užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių) kalbų „Kalbos atveria duris...“ nuostatai
Raseinių rajono ir respublikos Šaltinio vardo bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių mokinių istorijos žinių konkurso „Pirmyn į praeitį“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 8-11 (I-III) klasių mokinių demotyvacijų priklausomybių tema konkurso „Užsimerk ir nerk“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7-9 klasių mokinių dorinio ugdymo konkurso-protų mūšio nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų technologijų mokytojų ir mokinių kūrybinių darbų parodos „Skiriu Lietuvai“ nuostatai
Šalies mokinių foto darbų konkurso „Vandens ženklai“ rajono etapo nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių mokinių kūrybinių darbų konkurso „Laiškas“ nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų 5-6 klasių mokinių anglų kalbos konkurso „Linksmoji karuselė“ nuostatai
Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiados nuostatai
Raseinių rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų viktorinos-konkurso „Gatvėj būsiu atsargus – sveikas grįšiu į namus“ aprašas
Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių rusų kalbos konkurso „Žodžio galia“ nuostatai.
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų 5-8 klasių mokinių diktanto konkurso „Raštingiausias mokinys 2018“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių integruotos gamtos mokslų konferencijos „Gamta. Mokslas. Žmogus.“, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čiui ir Pasaulinei Žemės dienai paminėti, aprašas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų 9-10 klasių mokinių ekonomikos konkurso „Kelias į sėkmę“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų bei neformaliojo ugdymo įstaigų mokinių tautinės dainos ir šokio festivalio ,,Esu tau, Tėvyne“ aprašas
Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos konkurso rajono etapo nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 (I-IV) klasių mokinių istorijos konferencijos „Mano mokykla“ aprašas
Raseinių rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių velykinių atvirukų konkurso nuostatai
Raseinių rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų meninio skaitymo konkurso „Vaikystės spalvos“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiados organizavimo aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 kl. mokinių matematikos konkurso „Moku, pritaikau“ nuostatai
Raseinių rajono pradinių klasių mokinių „Žynio“ konkurso nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 kl. mokinių matematikos konkurso „Moku, pritaikau“, skirto Lietuvos šimtmečiui paminėti, nuostatai
Raseinių rajono pradinių klasių mokinių piešinių konkurso „Žemė – mūsų namai“, skirto Žemės dienai paminėti, organizavimo aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-6 klasių mokinių lietuvių kalbos viktorinos „Gimtosios kalbos sodas“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkurso „Gimtinės spalvos“ nuostatai
Lietuvos mokinių dailės olimpiados antrojo (rajono) etapo sąlygos
Technologijų olimpiados rajono etapo darbo aprašas
Lietuvos mokinių technologijų olimpiados antrojo (rajono) etapo sąlygos
Lauko teniso turnyro, skirto Lietuvos šimtmečiui paminėti, nuostatai
Raseinių rajono pradinių klasių mokinių konferencijos „Vienas vardas – Lietuva“ organizavimo aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių nuotolinės informacinių technologijų olimpiados sąlygos
Respublikinio vaikų kūrybinių darbų konkurso „Knygos skirtukas“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių piešinių konkurso „Mano žemė – Lietuva“ nuostatai
Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų kūrybinių darbų parodos ,,Rašau žodį LIETUVA“ aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų konkurso ,,Atvirukas Lietuvai“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių kūrybinio konkurso „100 smulkiosios tautosakos kūrinių Lietuvai“, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, nuostatai
Bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių intelektualaus komandinio žaidimo-konkurso „Mes – lyderiai“ nuostatai
Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ nuostatai
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos 2018 metais organizuojamų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų, šokio studijų mokinių šokių festivalio „Dubysos juosta 2017“ nuostatai
Raseinių krašto jaunųjų matematikų olimpiados prof. Jono Kubiliaus taurei laimėti nuostatai
Konkurso-parodos „Žiemos lipdiniai“ nuostatai
Konkurso „Augu su pasaka“ nuostatai
Raseinių bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių mokinių konkurso-viktorinos „Poezijos spalvos“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 8-9 klasių mokinių konkurso ,,Pažinkime gimtąjį kraštą“ nuostatai
Raseinių rajono visų užsienio kalbų konkursas „Kalbos atveria duris...“ nuostatai
Patriotinės dainos ir meninio skaitymo konkurso, skirto Lietuvos kariuomenės dienai ir Maironio gimimo metinėms paminėti, nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (ketvirtų) klasių mokinių anglų kalbos konkurso „Linksmosios užduotys“ („Fun tasks“) nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 3-4 klasių mokinių lietuvių kalbos viktorinos „Kad žodis neverktų“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 3-4 kl. mokinių edukacinės viktorinos „Pažink save ir kitus“ nuostatai
Rajoninio anglų kalbos debatų konkursas „Nedvejok - debatuok“ („Don‘t hesitate – debate“) nuostatai
Raseinių rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų „Mažųjų Olimpinių Žaidynių“ nuostatai
2017 m. rašinių, piešinių ir fotografijų konkurso „Už Raseinių ant Dubysos“, skirto Piliakalnių ir Tautinio kostiumo metams, nuostatai
Respublikinio mokinių/vaikų kūrybinių darbų konkurso „Angelo žinia“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-12 klasių mokinių kūrybinių darbų konkurso „Laiškas“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių konferencijos „Mes – vieno kraujo“ aprašas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių piešinių konkurso „Auksinis ruduo“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių konkurso „Skaitymo malonumai“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių konkurso „Mažvydas mums nutiesė kelius“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių mokinių anglų kalbos konkurso „Gyvenk su šypsena“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 (I-IV) klasių mokinių konferencijos „Raseinių krašto kūrėjai Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio kontekste“ aprašas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų šventės „Rieda dviratukas, vejas paspirtukas“ aprašas
Raseinių rajono 8-9 klasių mokinių gimtosios kalbos ir užsienio kalbų konkurso - protų mūšio „Europos kalbos – langas į ateitį“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių lengvosios atletikos varžybų nuostatai.
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių sporto varžybų „Mažoji olimpiada“ nuostatai


Atnaujinta: 2018-11-02