Olimpiadų ir konkursų organizavimas

Prašymas dėl respublikinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių dalyvių kelionės išlaidų kompensavimo
Prašymas dėl mokinių/vaikų ir lydinčių mokytojų vežimo į regiono ir/ar šalies etapą
Raseinių rajono ugdymo įstaigų mokinių/vaikų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo aprašas
Dėl Raseinių rajono ugdymo įstaigų mokinių/vaikų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo aprašo 7 ir 13.2.2.5 punktų pakeitimo
   ​​​

Konkursas "Aš piešiu vandenį"

Raseinių rajono mokinių, mokytojų ir tėvų kūrybinių darbų konkurso „Mokykla namuose: iššūkiai ir atradimai“ nuostatai
Pavadinimas - Raseinių rajono bendrojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų mokinių piešinių konkurso „Kitoks pavasaris“ nuostatai
Raseinių rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų „Draugystė su OPA IR PA“ virtualios parodos aprašas
Raseinių rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių velykinių atvirukų virtualaus konkurso nuostatai
Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiados organizavimo ir vykdymo aprašas
Raseinių rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų meninio skaitymo konkurso „Vaikystės spalvos“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių integruotos gamtos mokslų konferencijos „Gamta. Mokslas. Žmogus“ aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų 5-8 klasių mokinių diktanto konkurso „Raštingiausias mokinys 2020“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių užsienio kalbų konkurso „Kalbos atveria duris...“ nuostatai
Bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 kl. mokinių matematikos konkurso „Moku, pritaikau“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių (1-2 klasių) mokinių varžytuvių „Gyvenu sveikai“ aprašas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų populiariosios dainos festivalio „Mes vėl kartu“ aprašas
Respublikos bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių konferencijos „Vienas vardas – Lietuva“ aprašas
Meninio skaitymo konkurso aprašas 2020
2020 03 04 konkurso ,,Pirmyn į praeitį “ nuostatai
Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajono etapo sąlygos
Respublikinio mokinių piešinių konkurso „Aš piešiu vandenį“ rajono etapo nuostatai
Respublikinio muzikos ir meno mokyklų teatrinio meno dalyko mokinių meninio skaitymo konkurso nuostatai
Raseinių rajono pradinių klasių mokinių piešinių konkurso ,,Žemė – mūsų namai”, skirto Žemės dienai paminėti, organizavimo aprašas
Raseinių rajono ir respublikos Šaltinio vardo bendrojo ugdymo įstaigų pradinių (3-4) klasių mokinių intelektualaus komandinio žaidimo-konkurso „Mes – lyderiai“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso „Gimtinės spalvos“ nuostatai
Raseinių rajono mokinių/vaikų šokių konkurso - festivalio „Šokio fiesta 2020“ nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų bei pedagogų viktorinos „Mano šalis Lietuva“ aprašas
Respublikinio vaikų kūrybinių darbų konkurso „Knygos skirtukas“ nuostatai
Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajono etapo sąlygos
Lietuvos mokinių VIII – osios muzikos olimpiados rajono etapo sąlygos
Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos konkurso rajono etapo nuostatai
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos 2020 metais organizuojamų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas
Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados užduočių rengimo ir vertinimo rekomendacijos
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų specialiųjų ugdymo/si poreikių turinčių mokinių kūrybinių darbų parodos „Adventinis vainikas“ aprašas
Raseinių krašto jaunųjų matematikų olimpiados prof. Jono Kubiliaus taurei laimėti nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių festivalio- konkurso ,,Muzikiniu traukiniu atrieda Kalėdos“ aprašas
Raseinių rajono ir respublikos Šaltinio vardo bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (3-4) klasių mokinių kūrybinio konkurso „Augu su pasaka“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 3-4 klasių mokiniams anglų kalbos konkurso „Pasakyk paraidžiui“ nuostatai
Bendrojo ugdymo mokyklų ir gimnazijų 10-11 klasių mokinių užsienio kalbų konkurso „Kalėdos keliauja per pasaulį“ nuostatai


Atnaujinta: 2020-08-01