Olimpiadų ir konkursų organizavimas

Prašymas dėl respublikinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių dalyvių kelionės išlaidų kompensavimo
Prašymas dėl mokinių/vaikų ir lydinčių mokytojų vežimo į regiono ir/ar šalies etapą
Raseinių rajono ugdymo įstaigų mokinių/vaikų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo aprašas
Dėl Raseinių rajono ugdymo įstaigų mokinių/vaikų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo aprašo 7 ir 13.2.2.5 punktų pakeitimo
   ​​​

Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinio projekto „Kalėdų nykštukas“ aprašas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų 9-11 gimnazijos klasių mokinių oratorių anglų kalba konkurso nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių kūrybinių darbų konkurso „Adventinis vainikas“ nuostatai
Respublikinio priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių virtualaus piešinių konkurso ,,Žiemos magija“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių festivalio- konkurso ,,Muzikiniu traukiniu atrieda Kalėdos“ aprašas
Raseinių rajono ir respublikos Šaltinio vardo bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (3-4) klasių mokinių kūrybinis konkurso „Augu su pasaka“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų PUG vaikų ir 1-4 klasių mokinių virtualaus Advento/Kalėdų vainikų konkurso „Keturių žvakių pasaka“ nuostatai
Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios kūrybinių darbų fotografijų parodos „Močiutės prijuostėlė“ aprašas
Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios kūrybinių darbų parodos „Atvirukas draugui“ aprašas
Raseinių rajono pradinių klasių mokinių virtualių atvirukų konkurso „Pasveikinkim vieni kitus“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (ketvirtų) klasių mokinių anglų kalbos konkurso „Linksmosios užduotys“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 (I-IV gimnazijos ) klasių mokinių konferencijos „Raseinių krašto kūrėjai: namų tema“ aprašas
Raseinių rajono ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų priešmokyklinių grupių vaikų ir pradinių klasių mokinių projekto „2022 metų Svajonių kalendorius“ aprašas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų/mokinių projekto ,,Menų fiesta. Spalvų paletė 2021“ aprašas
2021 m. piešinių ir fotografijų konkurso „Už Raseinių ant Dubysos“ nuostatai
Respublikos bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių ir mokytojų nuotolinės konferencijos „Mano svajonių profesija“ aprašas
Respublikinio mokinių/vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, nuotolinio projekto ,,Eilėraštis žaliajai gamtai“ aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5 – 12 klasių mokinių integruoto dailės ir technologijų kūrybinių darbų konkurso „Rudens nuotaikos 2021“ nuostatai
Jaunųjų matematikų (5-6 klasių mokinių) nuotolinės matematikos komandinės olimpiados „Šaltinėlio“ taurei laimėti nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų PUG vaikų ir 1-4 klasių mokinių virtualus fizinio aktyvumo pratimų paketo-konkurso „Fiziškai aktyvūs drauge“ aprašas
Raseinių rajono 8-9 klasių mokinių užsienio kalbų konkurso - protų mūšio konkurso „Europos kalbos – langas į ateitį“ nuostatai
Respublikinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM projekto ,,Stebuklingas Lego pasaulis“ aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių piešinių konkurso ,,Auksinis ruduo“ nuostatai
,Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų populiariosios dainos festivalio „Mes vėl kartu“ aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių sporto varžybų „Mažoji olimpiada“ aprašas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ekologinio projekto-parodos „Šukuosenų paradas“aprašas
Raseinių rajono ir respublikos bendrojo ugdymo mokyklų 3-4 klasių mokinių lietuvių kalbos viktorinos „Kad žodis neverktų“ nuostatai
Raseinių rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų patyriminio ugdymo veiklų projekto „Tyrinėtojų savaitė“ aprašas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio amžiaus vaikų STEAM projekto „Svajonių atostogos“ aprašas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio amžiaus vaikų meninio skaitymo konkurso „Žodžiai iš vaiko širdies“ nuostatai
Raseinių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų etnografinio festivalio „Taip linksmindavosi mūsų senoliai“ nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų 9-10 (I-II gimnazijos) klasių mokinių ekonomikos konkurso „Kelias į sėkmę“ nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų mokinių/vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, meninio skaitymo konkurso ,,Vaikystės žodžiai“ aprašas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinės-sportinės akcijos „Popierinių lėktuvėlių diena“ aprašas
Raseinių rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų virtualios parodos „Draugystė su opa ir pa“ aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 3-4 klasių mokinių matematikos olimpiados organizavimo sąlygos
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių žmogaus saugos konkurso nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokinių virtualaus meninio skaitymo konkurso „Gimtinės spalvos“ nuostatai
Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių mokinių anglų kalbos olimpiados organizavimo ir vykdymo aprašas
Rajoninio 5–6 klasių mokinių komiksų kūrimo virtualaus konkurso „Anglų kalbos karuselė“ nuostatai.
Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiados organizavimo ir vykdymo aprašas
Raseinių rajono pirmų klasių mokinių interaktyvus gamtos ir matematikos turnyro ,,Visų mokslų raktas yra klaustukas“ nuostatai
Raseinių rajono ir respublikos Šaltinio vardo bendrojo ugdymo įstaigų pradinių (3-4) klasių mokinių intelektualaus komandinio žaidimo-konkurso ,,Mes – lyderiai“ nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio amžiaus vaikų virtualios kūrybinių darbų parodos „Piešiu savo mamą“ aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 4 klasių mokinių nuotolinės lietuvių kalbos olimpiados organizavimo sąlygos
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių nuotolinės matematikos olimpiados organizavimo sąlygos
Raseinių rajono ugdymo įstaigų mokinių/vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kūrybinių dirbtuvių/projekto ,,Kūrybos žiedai“ aprašas
Raseinių bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių eilėraščių konkurso „Tau, mamyte“ organizavimo aprašas
Raseinių rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų meninio skaitymo konkurso „Vaikystė spalvos“ nuostatai
Respublikos bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių ir mokytojų nuotolinės konferencijos „Vienas vardas – Lietuva“ organizavimo aprašas
Raseinių rajono mokinių/vaikų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo aprašas
Technologijų olimpiados rajono etapo 2021 m. sąlygos
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 kl. mokinių matematikos konkurso „Moku, pritaikau“ nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų 5-12 klasių mokinių dailės kūrybinių darbų virtualios parodos-konkurso „Mano pavasaris“ nuostatai
Respublikinio vaikų kūrybinių darbų konkurso ,,Knygos skirtukas“ nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios kūrybinių darbų parodos „Padėka Žemei“ aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių virtualaus piešinių konkurso ,,Žemė – mūsų namai”, skirto Žemės dienai paminėti, organizavimo aprašas
Respublikos muzikos mokytojų teorinės-praktinės konferencijos „Nuotolinio mokymo(si) iššūkiai: mokome muzikos, ar apie muziką“ aprašas
Konkurso-festivalio „Šokio fiesta 2021“ nuostatai
Muzikos olimpiados rajono etapo sąlygos 2021 m.
Dailės olimpiados rajono etapo sąlygos 2021 m.
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų ir pradinių klasių mokinių virtualaus konkurso ,,Atvirukas Lietuvai“ nuostatai
Respublikos bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių virtualaus piešinių konkurso „Kaukėtos Užgavėnės“ nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų 5-12 klasių mokinių integruotos dailės ir technologijų kūrybinių darbų virtualios parodos-konkurso „Kalėdinė pasaka“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų specialiųjų ugdymo/si poreikių turinčių mokinių kūrybinių darbų konkurso „Adventinis vainikas“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių festivalio-konkurso „Muzikiniu traukiniu atrieda Kalėdos“ aprašas
Raseinių rajono ir respublikos Šaltinio vardo bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (3-4) klasių mokinių kūrybinio konkurso „Augu su pasaka“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų PUG vaikų ir 1-4 klasių mokinių virtualaus advento/Kalėdų vainikų konkurso „Keturių žvakių pasaka“ nuostatai
Respublikinio mokinių/vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, nuotolinio projekto „Eilėraštis draugui“ aprašas
Respublikinės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios kūrybinių darbų parodos „Atvirukas draugui“ aprašas
Raseinių rajono pradinių klasių mokinių virtualios atvirukų parodos ,,Pasveikinkim vieni kitus“, skirtos tarptautinei draugo dienai paminėti, aprašas
2020 m. rašinių, piešinių ir fotografijų konkurso „Už Raseinių ant Dubysos“, skirto Tautodailės metams, nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-12 klasių mokinių integruoto dailės ir technologijų kūrybinių darbų konkurso „Rudens nuotaikos“ nuostatai
Respublikinio priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių virtualaus piešinių konkurso ,,Žiemos magija“ nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio amžiaus vaikų viktorinos „Pats gaminu – sveika ir skanu“ aprašas
Raseinių rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios piešinių parodos „Mažieji olimpiečiai“ aprašas
Respublikinio 4 klasių mokinių projekto „Laiškas ketvirtokui“ aprašas


Atnaujinta: 2021-12-01