Olimpiadų ir konkursų organizavimas

Prašymas dėl respublikinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių dalyvių kelionės išlaidų kompensavimo
Prašymas dėl mokinių/vaikų ir lydinčių mokytojų vežimo į regiono ir/ar šalies etapą
Raseinių rajono ugdymo įstaigų mokinių/vaikų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo aprašas
Dėl Raseinių rajono ugdymo įstaigų mokinių/vaikų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo aprašo 7 ir 13.2.2.5 punktų pakeitimo
   ​​​

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų ir pradinių klasių mokinių virtualaus konkurso ,,Atvirukas Lietuvai“ nuostatai
Respublikos bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių virtualaus piešinių konkurso „Kaukėtos Užgavėnės“ nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų 5-12 klasių mokinių integruotos dailės ir technologijų kūrybinių darbų virtualios parodos-konkurso „Kalėdinė pasaka“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų specialiųjų ugdymo/si poreikių turinčių mokinių kūrybinių darbų konkurso „Adventinis vainikas“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių festivalio-konkurso „Muzikiniu traukiniu atrieda Kalėdos“ aprašas
Raseinių rajono ir respublikos Šaltinio vardo bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (3-4) klasių mokinių kūrybinio konkurso „Augu su pasaka“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų PUG vaikų ir 1-4 klasių mokinių virtualaus advento/Kalėdų vainikų konkurso „Keturių žvakių pasaka“ nuostatai
Respublikinio mokinių/vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, nuotolinio projekto „Eilėraštis draugui“ aprašas
Respublikinės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios kūrybinių darbų parodos „Atvirukas draugui“ aprašas
Raseinių rajono pradinių klasių mokinių virtualios atvirukų parodos ,,Pasveikinkim vieni kitus“, skirtos tarptautinei draugo dienai paminėti, aprašas
2020 m. rašinių, piešinių ir fotografijų konkurso „Už Raseinių ant Dubysos“, skirto Tautodailės metams, nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-12 klasių mokinių integruoto dailės ir technologijų kūrybinių darbų konkurso „Rudens nuotaikos“ nuostatai
Respublikinio priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių virtualaus piešinių konkurso ,,Žiemos magija“ nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio amžiaus vaikų viktorinos „Pats gaminu – sveika ir skanu“ aprašas
Raseinių rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios piešinių parodos „Mažieji olimpiečiai“ aprašas
Respublikinio 4 klasių mokinių projekto „Laiškas ketvirtokui“ aprašas


Atnaujinta: 2021-01-19