Olimpiadų ir konkursų organizavimas

Prašymas dėl respublikinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių dalyvių kelionės išlaidų kompensavimo
Prašymas dėl mokinių/vaikų ir lydinčių mokytojų vežimo į regiono ir/ar šalies etapą
Rajono etapo olimpiadų, konkursų, renginių organizavimo tvarkos aprašas (nuo 2023.05.11)
Dėl Raseinių rajono ugdymo įstaigų mokinių/vaikų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo aprašo 7 ir 13.2.2.5 punktų pakeitimo
   ​​​

Raseinių ir Tauragės rajonų bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ,,Galiūno“ varžybų nuostatai
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių ,,Šaltinio/ių“ vardą, mokinių futbolo turnyro ,,Šaltinėlio“ taurei laimėti nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų 7-8 klasių mokinių gamtos mokslų viktorinos „Pavasariniai gamtos stebuklai“ nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų vyresniojo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų renginio, skirto Pasaulinei orientavimosi sporto dienai paminėti, aprašas
Rajono bendrojo ugdymo įstaigų 5-6 klasių mokinių anglų kalbos meninio skaitymo konkurso „Poezijos sūpuoklės“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso „Gimtinės spalvos“ nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų skirtingų gebėjimų mokinių kūrybinių dirbtuvių/projekto ,,Kūrybos žiedai“ aprašas
Respublikos ,,Šaltinio(ių)“ vardą turinčių ugdymo įstaigų pradinių (3-4) klasių įvairių gebėjimų mokinių STEAM projekto ,,Pojūčių ekspedicija“ aprašas
Respublikos bendrojo ugdymo įstaigų antrų klasių mokinių interaktyvus gamtos ir matematikos turnyro „Visų mokslų raktas yra klaustukas“ nuostatai
Raseinių rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogų praktinės konferencijos „Mes formų pasaulyje“ aprašas
Raseinių rajono priešmokyklinio amžiaus mokinių virtualaus projekto „Ant vaiko delno – tūkstančiai svajonių“ nuostatai
Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų etnografinio festivalio „Taip linksminosi mūsų senoliai“ nuostatai
Rajono bendrojo ugdymo įstaigų 5-8 klasių mokinių gamtos viktorinos „Pavasario saulei nušvitus meiliai...“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių integruotos gamtos mokslų konferencijos „Mokslas. Gamta. Žmogus.“ aprašas
Rajono bendrojo ugdymo įstaigų 7-8 klasių mokinių rusų kalbos nuotolinio konkurso-projekto „Žodžio galia“ nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų vaikų ir mokinių muzikos festivalio ,,Tau muzika“ aprašas
Respublikinio vaikų ir mokinių šokių konkurso - festivalio „Šokio fiesta 2024“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiados organizavimo aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 4 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiados organizavimo aprašas
Raseinių rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų meninio skaitymo konkurso „Vaikystės spalvos“ nuostatai
Respublikos bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių eilėraščių konkurso „Tau, mamyte“ nuostatai
Respublikinės priešmokyklinio amžiaus įvairių gebėjimų vaikų viktorinos „Mūsų stebuklingas garsų ir raidžių pasaulis“ nuostatai
Respublikinės teorinės-praktinės konferencijos „Šokis – mokinių/vaikų fizinių, emocinių ir intelektinių galių plėtojimui“ aprašas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio amžiaus vaikų meninio skaitymo konkurso „Gražioj šaly aš gyvenu ir lietuviškai kalbu“ nuostatai
Raseinių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų teatro dienos renginio „Senojo lagamino paslaptys“, kuris skirtas tarptautiniai teatro dienai paminėti, aprašas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų populiariosios dainos festivalio „Skambi natelė – linksma dainelė“ aprašas
aseinių rajono ir respublikos Šaltinio vardo bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių mokinių istorijos žinių konkurso „Pirmyn į praeitį“ nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų įvairių gebėjimų vaikų/mokinių meninio skaitymo konkurso „Vaikystės žodžiai“ nuostatai
Respublikinio priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkurso „Knygos skirtukas“ nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų 9-10 (I-II gimnazijos) klasių mokinių ekonomikos konkurso „Kelias į sėkmę“ nuostatai
Tarptautinės švietimo pagalbos specialistų, teikiančių pagalbą ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams ir pradinių klasių mokiniams, teorinės – praktinės konferencijos „Įtraukties Tango“ nuostatai
Tarptautinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir 1-4 klasių mokinių sakytinės kalbos lavinimo projekto „Linksma istorija“ aprašas
Respublikos bendrojo ugdymo įstaigų pradinių (3- 4) klasių mokinių intelektualaus komandinio žaidimo-konkurso „Mes – lyderiai“ nuostatai
Raseinių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir mokytojų virtualios kūrybinių darbų parodos „ABC – mano vardo raidė“ aprašas
Respublikos bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių lietuvių kalbos viktorinos „Kad žodis neverktų” nuostatai
Respublikos bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių mokinių matematikos konkurso „Moku, pritaikau“ nuostatai
Respublikinis pradinių klasių mokinių „Žynio“ konkurso nuostatai
Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiados organizavimo ir vykdymo aprašas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM projekto – virtualios parodos „Velykinis margutis iš netradicinių medžiagų“ aprašas
Respublikinės praktinės pradinių klasių mokinių konferencijos ,,STEAM IŠŠŪKIS“ nuostatai
Respublikinio ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų projekto-parodos „Mano spalvotas pasaulis“ aprašas
Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Aš tarp draugų“, skirto patyčių prevencijai, aprašas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekto „Beždžionėlių diskoteka“ aprašas
Raseinių rajono pradinių klasių mokinių virtualaus piešinių konkurso „Žemė – mūsų namai“, skirto Žemės dienai paminėti, organizavimo aprašas
Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių mokinių anglų kalbos olimpiados nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio amžiaus vaikų varžytuvių „Žaidimai moko“ aprašas
Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-6 klasių mokinių anglų kalbos olimpiados nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų mokinių/vaikų konkurso ,,Talenčiukai 2024“ nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodos „Velykų atvirukas“ aprašas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų skirtingų gebėjimų mokinių projekto „Auksas ir pelenuose žiba“ aprašas
Respublikos bendrojo, neformaliojo ugdymo įstaigų, šokių studijų ir kitų šokių kolektyvų projekto ,,Lietuva mano širdyje“, skirto Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, nuostatai
Respublikinio priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių velykinių atvirukų konkurso nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų 5-8 klasių mokinių diktanto konkurso „Raštingiausias mokinys 2024“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio (1-4 klasių) amžiaus vaikų/mokinių piešinių parodos „Piešiu Lietuvą“ nuostatus
Raseinių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir mokytojų virtualios kūrybinių darbų parodos „Užgavėnių kaukės“ aprašas
Respublikos bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių ir mokytojų nuotolinės konferencijos „Vienas vardas – Lietuva“ aprašas
Respublikos bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (3-4) klasių mokinių kūrybinis konkursas „Augu su pasaka“
Raseinių rajono priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų ir bendrojo ugdymo mokyklų 1 – 2 klasių mokinių konkurse „Rūšiuoju, konstruoju, žaidžiu“
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų virtualaus konkurso „Atvirukas Lietuvai“ nuostatai
Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sakytinės kalbos lavinimo projekto „Pasaka be galo...“ nuostatai
Tarptautinės ankstyvojo amžiaus vaikų virtualios kūrybinių darbų parodos „Trys kampai“ aprašas
Raseinių rajono bendrojo ir specialiojo ugdymo mokyklų mokinių festivalio-konkurso ,,Muzikiniu traukiniu atrieda Kalėdos“ aprašas
Respublikinio bendrojo ugdymo įstaigų PUG vaikų ir 1-4 klasių mokinių virtualaus piešinių konkurso ,,Žiemos magija“ nuostatai
Respublikos bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (3-4) klasių mokinių kūrybinio konkurso „Augu su pasaka“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų 1-10 klasių specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių kūrybinių darbų parodos ,,Advento vainikas“ aprašas
Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios kūrybinių darbų parodos „Atvirukas draugui“ aprašas
Raseinių krašto jaunųjų matematikų olimpiados prof. Jono Kubiliaus taurei laimėti nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (2-4) klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, konkurso-viktorinos „Kartu mes galim daug“ aprašas
Rajono specialiojo ir bendrojo ugdymo įstaigų vaikų/mokinių projekto ,,Menų fiesta 2023. Eva bena, kuki baki“ aprašas
Raseinių rajono pradinių klasių mokinių virtualių atvirukų konkurso „Pasveikinkim vieni kitus“, skirto draugo dienai paminėti, nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų priešmokyklinių grupių vaikų ir pradinių klasių mokinių projekto „2024 Nuotykių kalendorius“ aprašas
Respublikinio 1-4 klasių mokinių šokių konkurso - festivalio „Šokių šėlsmas 2023“ nuostatai
Raseinių rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios piešinių parodos „Mažieji olimpiečiai“ aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (ketvirtų) klasių mokinių anglų kalbos konkurso „Linksmosios užduotys“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų PUG vaikų ir 1-4 klasių mokinių advento/Kalėdų vainikų konkurso „Keturių žvakių pasaka“ niostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų 1-10 klasių mokinių renginio „Šv. Martyno žibintų šviesa” aprašas ir kvietimas
Respublikinio priešmokyklinio amžiaus mokinių virtualaus STEAM kūrybinio projekto „Rudens šėlsmas“ nuostatai
Raseinių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų projekto „Moliūgų – žibintų fiesta“ organizavimo nuostatai
Raseinių rajono ikimokyklinio amžiaus vaikų viktorinos-konkurso „Sveikas maistas – laimingas vaikas“ organizavimo aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų/mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, piešinių konkurso ,,Auksinis ruduo“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 9 – 12 (I-IV gimnazijos ) klasių mokinių konferencijos „Raseinių krašto kūrėjai“ aprašas
Tarptautinės teorinės – praktinės konferencijos „Švietimo pagalbos specialistų mokslo metų dienoraštis – nuo teorijos iki praktikos“ nuostatai.
Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų etnografinio festivalio „Taip linksminosi mūsų senoliai“ aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių sporto varžybų „Mažoji olimpiada“ nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekto „Raseiniams 770“ aprašas
Respublikinės švietimo pagalbos specialistų, teorinės – praktinės konferencijos „Švietimo pagalbos specialistų mokslo metų dienoraštis – nuo teorijos iki praktikos“ nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų 9-10 (I-II gimnazijos) klasių mokinių ekonomikos konkurso „Kelias į sėkmę“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso „Gimtinės spalvos“ nuostatai
Rajono bendrojo ugdymo įstaigų 5-6 klasių mokinių anglų kalbos meninio skaitymo konkurso „Poezijos skaitymas“ („Poetry reading“) nuostatai
Respublikinio priešmokyklinio amžiaus mokinių „Ant vaiko delno – tūkstančiai svajonių“ virtualaus kūrybinio projekto nuostatai
Rajoninio skirtingų gebėjimų vaikų/mokinių kūrybinių dirbtuvių/projekto ,,Kūrybos žiedai“ aprašas
Raseinių rajono vaikų ir jaunimo dailės atviruko konkurso „Padovanok miestui atviruką. Tapk gimtadienio dalimi“ nuostatai
Virtualios tarptautinės moksleivių tapybos darbų parodos-konkurso ,,Mano pavasaris“ nuostatai
Respublikos bendrojo ugdymo Šaltinio/ių vardą turinčių mokyklų mokytojų ir 1-8 klasių mokinių konferencijos „Tiriu. Atrandu. Dalinuosi“ nuostatai
Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiados organizavimo ir vykdymo aprašas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų pradinių (3-4) klasių skirtingų gebėjimų mokinių STEAM projekto „Pojūčių ekspedicija“ aprašas
Rspublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios kūrybinių darbų parodos „Mano knygos skirtukas“ nuostatai
Raseinių rajono ir respublikos Šaltinio vardo bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių mokinių istorijos žinių konkurso „Pirmyn į praeitį“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų mokinių muzikos festivalio ,,Dainuoju pavasariui“ aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų 5-8 klasių mokinių gamtos viktorinos „Pavasario saulei nušvitus meiliai...“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių eilėraščių konkurso „Tau, Mamyte“ aprašas
Respublikinės ikimokyklinio įstaigų darbuotojų asocijacijos „Sveikatos želmenėliai“ praktinės konferencijos „Iššūkiai, atradimai ir patirtys, vedant vaikus socialinės – emocinės sveikatos stiprinimo takeliu“ nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio amžiaus vaikų skaitymo konkurso „Ant žodžio sparnų“ nuostatai
Raseinių rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų meninio skaitymo konkurso „Vaikystės spalvos“ nuostatai
Respublikos bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių nuotolinės konferencijos „Vienas vardas – Lietuva“ aprašas
Respublikos bendrojo ugdymo įstaigų antrų klasių mokinių interaktyvus gamtos ir matematikos turnyro „Visų mokslų raktas yra klaustukas“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 4 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiados organizavimo aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių integruotos gamtos mokslų konferencijos „Mokslas. Gamta. Žmogus“ aprašas
Respublikinės praktinės pradinių klasių mokinių konferencijos „STEAM VIRUSAS“ nuostatai
Respublikinio vaikų ir mokinių šokių konkurso - festivalio „Šokio fiesta 2023“ nuostatai
Respublikos bendrojo ugdymo įstaigų pradinių (3- 4) klasių mokinių intelektualaus komandinio žaidimo-konkurso ,,Mes – lyderiai“ nuostatai
Respublikinio priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių velykinių atvirukų konkurso nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių mokinių matematikos konkurso „Moku, pritaikau“ nuostatai
Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios kūrybinių darbų parodos „Pirmasis pavasario žiedas lange“ aprašas
Respublikos bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių virtualaus kūrybinių darbų konkurso „Velykų šaukliai“ nuostatai.
Raseinių rajono ikimokyklinio amžiaus vaikų viktorinos „Linksmoji matematika“ aprašas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų populiariosios dainos festivalio „Skambi natelė – linksma dainelė“ aprašas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų mokinių/vaikų konkurso ,,Talenčiukai“ nuostatai
Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų virtualios kūrybinių darbų parodos „Pavasaris sugrįžta ant paukščio sparnų“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų 5-8 klasių mokinių diktanto konkurso ,,Raštingiausias mokinys 2023“ nuostatai
Respublikinio pradinių klasių mokinių „Žynio“ konkurso nuostatai
Priešmokyklinio amžiaus vaikų idėjų mainų „Mano atradimai. Aš – tyrėjas“ aprašas
Raseinių rajono pradinių klasių mokinių virtualaus piešinių konkurso ,,Žemė – mūsų namai“, skirto Žemės dienai paminėti, organizavimo aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių krepšinio 3x3 turnyro, skirto Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti, nuostatai
Rajoninio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM projekto – virtualios parodos „Papuošk gimtinę savo svajonių namu“ nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų skirtų skirtingų gebėjimų mokinių/vaikų meninio skaitymo konkurso „Vaikystės žodžiai“ aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų 5-8 klasių mokinių dailyraščio ir iliustracijų konkurso nuostatai
Projekto „Kolega – Kolegai“, skirto Raseinių rajono ugdymo įstaigose dirbančių pagalbos mokinių specialistų bendradarbiavimui stiprinti nuostatai
Raseinių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir mokytojų virtualios kūrybinių darbų parodos „Užgavėnių kaukės“ aprašas
Respublikos bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių virtualaus kūrybinių darbų konkurso „Kaukėtos Užgavėnės“ nuostatai
Respublikinio kūrybinių darbų konkurso „Knygos skirtukas“ nuostatai
Muzikos olimpiados rajono etapo sąlygos
Anglų kalbos renginio/konkurso „Dramos atgimimas“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų virtualaus konkurso ,,Atvirukas Lietuvai“ nuostatai
Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir mokytojų virtualios kūrybinių darbų parodos „Mano draugas – Naminukas“ aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių festivalio-konkurso ,,Muzikiniu traukiniu atrieda Kalėdos“ aprašas
Matematikos mokytojų forumo „Kolegų patirtis žadina mintį“ aprašas
Respublikinio ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų/mokinių projekto „Menų fiesta 2022“ aprašas
Raseinių rajono ir respublikos Šaltinio vardo bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (3-4) klasių mokinių kūrybinio konkurso „Augu su pasaka“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių kūrybinių darbų parodos ,,Advento vainikas“ aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų 6-8 klasių mokinių oratorių anglų kalba konkurso nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų PUG vaikų ir 1-4 klasių mokinių virtualaus Advento/Kalėdų vainikų konkurso „Keturių žvakių pasaka“ nuostatai
Respublikinio priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių virtualaus piešinių konkurso ,,Žiemos magija“ nuostatai
Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodos „Atvirukas draugui“ aprašas
Bendrojo ugdymo įstaigų 10-11 klasių mokinių užsienio kalbų konkurso „Gyvenimas tai...“ nuostatai
Raseinių rajono pradinių klasių mokinių virtualių atvirukų konkurso ,,Pasveikinkim vieni kitus“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų priešmokyklinių grupių vaikų ir pradinių klasių mokinių projekto „2023 Džiaugsmo kalendorius“ organizavimo aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5 – 12 klasių mokinių integruoto dailės ir technologijų kūrybinių darbų konkurso „Rudens nuotaikos 2022“ nuostatai
Raseinių rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios piešinių parodos „Mažieji olimpiečiai“ aprašas
Raseinių krašto jaunųjų matematikų olimpiados prof. Jono Kubiliaus taurei laimėti nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (ketvirtų) klasių mokinių anglų kalbos konkurso „Linksmosios užduotys“ („Fun tasks“) nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 1-10 klasių mokinių renginio „Šv. Martyno žibintų šviesa“ aprašas
Respublikos bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių lietuvių kalbos viktorinos „Kad žodis neverktų” nuostatai
Respublikinio 1-4 klasių mokinių šokių konkurso-festivalio „Šokių šėlsmas 2022“ nuostatai
Respublikinio mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, nuotolinio projekto „Kuriu istoriją“ aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (2-4) klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, konkurso-viktorinos „Kartu mes galim daug“ aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų/mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, piešinių konkurso ,,Auksinis ruduo“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 (I-IV gimnazijos) klasių mokinių konferencija „Raseinių krašto kūrėjai: Maironio takais“ aprašas
Raseinių rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų viktorinos-konkurso „Gatvėj būsiu atsargus – sveikas grįšiu į namus“ organizavimo aprašas
Respublikinio ikimokyklinio amžiaus vaikų projekto „Mano jausmų spalvos“ nuostatai
Rajoninio nuotolinio mokinių šokių konkurso - viktorinos „Šokio revoliucija 2022“ nuostatai
Respublikinės praktinės pradinių klasių mokinių konferencijos ir respublikinės pradinių klasių mokytojų STEAM ugdymo krypties diskusijos ,,Atradimų laboratorija“ aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių sporto varžybų „Mažoji olimpiada“ nuostatai
Raseinių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų etnografinio festivalio „Taip linksminosi mūsų senoliai“ aprašas
Respublikinės priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų „Draugystė su OPA IR PA“ virtualios parodos organizavimo aprašas
Raseinių rajono pradinių klasių mokinių „Žynio” konkurso nuostatai
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių ,,Šaltinio“ vardą, mokinių futbolo turnyro ,,Šaltinėlio“ taurei laimėti nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų vaikų ir mokinių muzikos festivalio ,,Tau muzika“ aprašas
Raseinių rajono antrų klasių mokinių interaktyvus gamtos ir matematikos turnyro ,,Visų mokslų raktas yra klaustukas“ nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų jaunųjų kūrėjų konkurso „Savo širdį pasivaikščioti išleisiu...“ nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų 9-10 (I-II gimnazijos) klasių mokinių ekonomikos konkurso „Kelias į sėkmę“ nuostatai
Rajoninio 5–6 klasių mokinių komiksų kūrimo virtualaus konkurso „Anglų kalbos karuselė“ nuostatai
Rajono bendrojo ugdymo įstaigų 8 klasių mokinių rusų kalbos konkurso „Žodžio galia“ nuostatai
Raseinių rajono ir respublikos Šaltinio vardo bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių mokinių istorijos žinių konkurso „Pirmyn į praeitį“ nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų 5 - 12 klasių mokinių dailės ir fotografijos kūrybinių darbų parodos - konkurso „Mano pavasaris“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso „Gimtinės spalvos“ nuostatai
Rajoninio mokinių/vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kūrybinių dirbtuvių/projekto „Kūrybos žiedai“ aprašas
Respublikos bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių nuotolinės konferencijos „Vienas vardas – Lietuva“ organizavimo aprašas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų rajoninės parodos „Stebuklinga, daili suknelė mamytei“ aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių žmogaus saugos konkurso nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybinio projekto „Kimochi pasaulyje“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių integruotos gamtos mokslų konferencijos „Mokslas. Gamta. Žmogus“, skirtos pasaulinei žemės dienai paminėti, aprašas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio amžiaus vaikų meninio skaitymo konkurso „Mano knygelės“ nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio (5-6 m.) amžiaus vaikų meninio plenero „Bundanti pavasario gamta“ nuostatai
Raseinių rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų meninio skaitymo konkurso „Vaikystės spalvos“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių eilėraščių konkursą ,,Tau, mamyte“ organizavimo aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių piešinių konkurso „Mažos rankos daug ką gali“, skirto Tarptautinei Raudonojo Kryžiaus dienai paminėti, nuostatai
Respublikinio vaikų ir mokinių šokių konkurso - festivalio „Šokio fiesta 2022“ nuostatai
Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių mokinių anglų kalbos olimpiados nuostatai
Raseinių rajono ir respublikos Šaltinio vardo bendrojo ugdymo įstaigų pradinių (3- 4) klasių mokinių intelektualaus komandinio žaidimo-konkurso „Mes – lyderiai“ nuostatai
Raseinių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų bei pradinių klasių mokinių velykinių atvirukų konkurso nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų mokinių/vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, meninio skaitymo konkurso „Vaikystės žodžiai“ aprašas
Rajono bendrojo ugdymo įstaigų 5-8 klasių mokinių gamtos viktorinos „Pavasario saulei nušvitus meiliai...“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 4 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiados organizavimo aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių nuotolinės matematikos olimpiados organizavimo sąlygos
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 kl. mokinių matematikos konkurso „Moku, pritaikau“ nuostatai
Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiados organizavimo ir vykdymo aprašas
Respublikos bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių virtualaus fotografijų konkurso „Gamta bunda“ nuostatai
Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios kūrybinių darbų parodos ,,Pavasaris mano lange“ aprašas
Technologijų olimpiados rajono etapo sąlygos 2022 m. vasario 24 d.
Raseinių rajono pradinių klasių mokinių virtualaus piešinių konkurso ,,Žemė – mūsų namai“, skirto Žemės dienai paminėti, organizavimo aprašas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų mokinių/vaikų nuotolinio konkurso ,,Talenčiukai“ nuostatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų 5-8 klasių mokinių diktanto konkurso „Raštingiausias mokinys 2022“
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (3-4) klasių mokinių kūrybinių darbų konkurso „Augu su pasaka“ virtuali knyga
Respublikinio vaikų kūrybinių darbų konkurso „Knygos skirtukas“ nuostatai
Respublikos bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių virtualaus piešinių konkurso „Kaukėtos Užgavėnės“ nuostatai
Muzikos olimpiados rajono etapo sąlygos 2022 m.
Dailės olimpiados rajono etapo sąlygos 2022 m
Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų virtualios parodos „Dovanoju tau širdį“ nuostatai
Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios piešinių parodos „Aš labai myliu Lietuvą“ aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų virtualaus konkurso ,,Atvirukas Lietuvai“ nuostatai


Atnaujinta: 2024-06-17