Metodinė veikla

DOKUMENTAI

Raseinių rajono metodinių būrelių pirmininkų sąrašas (Atnaujinta 2019-06-12)
Raseinių rajono savivaldybės mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo ir metodinės veiklos prioritetas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų pedagogų metodinės veiklos organizavimo aprašo 1 priedas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų pedagogų metodinės veiklos organizavimo aprašo 2 priedas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų pedagogų metodinės veiklos organizavimo aprašo 3 priedas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų pedagogų metodinės veiklos organizavimo aprašo 4 priedas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų pedagogų metodinės veiklos organizavimo aprašo 5 priedas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų matematikos mokytojų forumas „Kolegų patirtis žadina mintį“
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos edukacinės patirties banko aprašas
Raseinių rajono pedagogų metodinių darbų parodų organizavimo aprašas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų pedagogų metodinės veiklos aprašas


Atnaujinta: 2019-08-18