Metodinė veikla

DOKUMENTAI

Matematikos mokytojų forumo „Kolegų patirtis žadina mintį. Patirtinio mokymo(si) strategija: mokymas(is) iš patirties ir per patirtį“ aprašas
Respublikinio pradinio ugdymo mokytojų forumo „Mokymas (-is), grįstas patyrimais, tyrimais ir atradimais“ aprašas
Matematikos mokytojų forumo „Kolegų patirtis žadina mintį“ aprašas
Raseinių rajono metodinių būrelių pirmininkų sąrašas (Atnaujinta 2019-10-15)
Raseinių rajono savivaldybės mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo ir metodinės veiklos prioritetas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų pedagogų metodinės veiklos organizavimo aprašo 1 priedas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų pedagogų metodinės veiklos organizavimo aprašo 2 priedas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų pedagogų metodinės veiklos organizavimo aprašo 3 priedas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų pedagogų metodinės veiklos organizavimo aprašo 4 priedas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų pedagogų metodinės veiklos organizavimo aprašo 5 priedas
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos edukacinės patirties banko aprašas
Raseinių rajono pedagogų metodinių darbų parodų organizavimo aprašas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų pedagogų metodinės veiklos aprašas


Atnaujinta: 2021-01-19