Metodinė veikla

DOKUMENTAI

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų matematikos mokytojų forumo „Kolegų patirtis žadina mintį“ aprašas
Raseinių rajono metodinių būrelių pirmininkų sąrašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų matematikos mokytojų forumas „Kolegų patirtis žadina mintį“
Raseinių rajono pradinių klasių mokytojų matematikos mokomųjų užduočių 3-4 klasei kūrimo konkurso aprašas
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos edukacinės patirties banko aprašas
Raseinių rajono pedagogų metodinių darbų parodų organizavimo aprašas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų pedagogų metodinės veiklos aprašas
Pažyma apie vaikų parengimą šventei
Raseinių rajono savivaldybės mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017-2018 metų kvalifikacijos tobulinimo ir metodinės veiklos prioritetas
2017-2018 m. Raseinių rajono metodinių būrelių pirmininkų sąrašas


Atnaujinta: 2019-01-12