Metodinė veikla

DOKUMENTAI

Pažyma dėl metodinės veiklos organizavimo
Respublikinės pradinio ugdymo programos mokytojų konferencijos „Savivaldaus mokymo(-si) link“ aprašas
Matematikos mokytojų forumo „Kolegų patirtis žadina mintį“ aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų pedagogų konferencijos „Į mokinį orientuotas ugdymas: strategijų ir metodų beieškant“ aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokytojų gerosios darbo patirties darbų virtualios parodos „Atradimų laboratorijos“ aprašas
Matematikos mokytojų forumo „Kolegų patirtis žadina mintį. Patirtinio mokymo(si) strategija: mokymas(is) iš patirties ir per patirtį“ aprašas
Respublikinio pradinio ugdymo mokytojų forumo „Mokymas (-is), grįstas patyrimais, tyrimais ir atradimais“ aprašas
Matematikos mokytojų forumo „Kolegų patirtis žadina mintį“ aprašas
Raseinių rajono savivaldybės mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo ir metodinės veiklos prioritetas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų pedagogų metodinės veiklos organizavimo aprašo 1 priedas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų pedagogų metodinės veiklos organizavimo aprašo 2 priedas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų pedagogų metodinės veiklos organizavimo aprašo 3 priedas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų pedagogų metodinės veiklos organizavimo aprašo 4 priedas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų pedagogų metodinės veiklos organizavimo aprašo 5 priedas
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos edukacinės patirties banko aprašas
Raseinių rajono pedagogų metodinių darbų parodų organizavimo aprašas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų pedagogų metodinės veiklos aprašas


Atnaujinta: 2024-06-17