Kvalifikacijos dokumentai

2021 m. akredituotos programos

Raseinių rajono savivaldybės pokyčio projekto „Patyriminis ugdymas. Augdamas atsakingai auginu“ 2020-2021 m. veiklos planas

Dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų patvirtinimo

Raseinių rajono ugdymo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų profesinių kompetencijų tobulinimo aprašas

PKT aprašo 1 priedas

PKT aprašo 2 priedas

PKT aprašo 3 priedas

PKT aprašo 4 priedas

PKT aprašo 5 priedas

Registracijos į kvalifikacijos tobulinimo renginius instrukcija

Paraiška dėl kvalifikacijos tobulinimo renginio organizavimo


Atnaujinta: 2021-12-01