Kvalifikacijos dokumentai

Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų pedagogų konferencijos „Pedagogo profesinis augimas – sėkmės istorijos“ aprašas

Raseinių rajono savivaldybės mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017-2018 metų kvalifikacijos tobulinimo ir metodinės veiklos prioritetas

Pedagogų rengimo modelio aprašas

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo aprašas

Paraiška dėl kvalifikacijos tobulinimo renginio organizavimo (1 priedas)

Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programa (2 priedas)

Kvalifikacijos tobulinimo programa (3 priedas)

Pažymėjimas (4 priedas)

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos renginio dalyvių registracijos lapas (5 priedas)

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos renginio dalyvių registracijos lapas (6 priedas)

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos renginio dalyvių registracijos lapas (7 priedas)

Registracijos į kvalifikacijos tobulinimo renginius instrukcija

Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programa

Paraiška dėl kvalifikacijos tobulinimo renginio organizavimo


Atnaujinta: 2019-05-14