Kvalifikacijos dokumentai

Raseinių rajono ugdymo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų profesinių kompetencijų tobulinimo aprašas

PKT_ aprašo 1 priedas

PKT_ aprašo 2 priedas

PKT_ aprašo 3 priedas

PKT_ aprašo 4 priedas

2020 METŲ AKREDITUOTOS PROGRAMOS

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo aprašas

Paraiška dėl kvalifikacijos tobulinimo renginio organizavimo (1 priedas)

Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programa (2 priedas)

Kvalifikacijos tobulinimo programa (3 priedas)

Pažymėjimas (4 priedas)

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos renginio dalyvių registracijos lapas (5 priedas)

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos renginio dalyvių registracijos lapas (6 priedas)

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos renginio dalyvių registracijos lapas (7 priedas)

Registracijos į kvalifikacijos tobulinimo renginius instrukcija

Paraiška dėl kvalifikacijos tobulinimo renginio organizavimo


Atnaujinta: 2020-09-20