Kvalifikacijos dokumentai

Dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų patvirtinimo

Raseinių rajono ugdymo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų profesinių kompetencijų tobulinimo aprašas

PKT_ aprašo 1 priedas

PKT_ aprašo 2 priedas

PKT_ aprašo 3 priedas

PKT_ aprašo 4 priedas

2020 METŲ AKREDITUOTOS PROGRAMOS

Registracijos į kvalifikacijos tobulinimo renginius instrukcija

Paraiška dėl kvalifikacijos tobulinimo renginio organizavimo


Atnaujinta: 2020-12-01