Apie TAU

Paroda „Originalūs velykiniai akcentai“

   Nuo seno žinome, kad paskutinė savaitė prieš Velykas yra svarbi kiekvienam. Šią  savaitę rūpinamės kūno ir sielos švara,  tvarkome ir puošiame namus, aplinką. Tad Raseinių TAU studentės: Filijona Daugirdienė, Birutė Jurkienė, Marija Bartkienė, Danutė Maniokienė ir Marija Matuzienė,  parengė savo kūrybinių darbų parodą „Originalūs velykiniai akcentai“. Kelis mėnesius kūrybingos ir darbščios moterys vedė mokymus, dalijosi patirtimi, gamino gražiausius kūrinius. Suvokdami  Didžiosios  savaitės prasmę – atlikti tik gerus ir kilnius darbus – gražiais ir originaliais darbais papuošė  Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos patalpas.

Renginys, skirtas Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti


   Raseinių atviro jaunimo centre vyko Raseinių TAU studentams renginys, skirtas Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti. Renginio pradžioje Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduoja Silva Morkevičienė ir metodininkės pristatė Raseinių ir Ariogalos fakultetų studentams planuojamas veiklas. Po to vyko Raseinių TAU prodekano rinkimai. Balsų dauguma, iš 4 pasiūlytų kandidatų, išrinkta Raseinių TAU prodekane Ona Kazbarienė. Svajingus romansus ir gerą nuotaiką susirinkusiems studentams dovanojo aktorė, dainininkė Larisa Kalpokaitė.

 

Aptartos TAU veiklos problemos ir veiksmų strategija

   Birželio 18 d. Kaune, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos namuose įvyko Nacionalinės TAU asociacijos visuotinis susirinkimas, kuriame įvairiais aspektais buvo išanalizuota ir įvertinta TAU veikla, aptarta TAU veiksmų strategija bei pasiųsta žinia šalies valdžios institucijoms dėl galimo aktyvesnio senjorų įsitraukimo į šalies politinį ir visuomeninį gyvenimą. Plačiau skaitykite čia: http://www.tauasociacija.lt/aptartos-tau-veiklos-problemos-ir-veiksmu-strategija.

 

 

Mokymosi žavesys ir džiaugsmas

   Medardo Čoboto TAU, įgyvendindama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo projektą „Turiningas senjorų gyvenimas 2020 metais“, pakvietė Raseinių TAU bendradarbiauti. Šio projekto tikslas – skatinti vyresnio amžiaus žmonių saviraišką, sveiką gyvenseną, turiningą ir aktyvų gyvenimą. Pagal bendradarbiavimo susitarimą Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba organizavo Saviraiškos dieną „Mokymosi žavesys ir džiaugsmas“.

   Rugsėjo 11 d. į  Raseinių naująją turgavietę atvyko Klaipėdos rajono, Plungės, Prienų ir Raseinių TAU studentai. Saviraiškos diena „Mokymosi žavesys ir džiaugsmas“ prasidėjo  mankšta, kurią vedė Eligijus Valskis, Lietuvos profesinės sveikatos asociacijos vadovas, sveikatingumo ir kūno kultūros pedagogas. Sveikinimo kalbas sakė dr. Zita Žebrauskienė,  Medardo Čoboto TAU  rektorė ir Reda Kunickienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorė.

   Visi TAU studentai pasiskirstė į įvairias veiklas. Vieni dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse – piešė ant medžio lentelių, tapė ant akmenėlių, kiekvienas pasigamino sau atminimo dovanėlę. Kiti vaikščiodami su šiaurietiškomis lazdomis susipažino su miesto parkais, įžymiomis vietomis. Daugiausia dalyvavo  sportinėse varžybose: smiginio, diskų metimo, estafetėse. Čia pralaimėjusių nebuvo, nes visus lydėjo gera nuotaika, siekimas geresnių rezultatų, komandos draugų palaikymai. Kol sportinių varžybų teisėjai skaičiavo rezultatus, visi renginio dalyviai šiltai bendraudami ir dalydamiesi įspūdžiais pasigardžiuodami valgė košę. Saviraiškos dieną „Mokymosi žavesys ir džiaugsmas“  užbaigėme koncertu, visų TAU studentų kolektyvų pasirodymais ir apdovanojimais.

Paskaita Raseinių TAU studentams

   2017 metų sausio 3 dieną sukako 125 metai nuo vieno žymiausių XX amžiaus rašytojo Džono Ronaldo Ruelio Tolkino (angl. John Ronald Reuel Tolkien) gimimo. Senosios anglų kalbos specialistas, filologas, fantasy (angl.) arba maginės fantastikos žanro klasikas D. R. R. Tolkinas labiausiai išgarsėjo knygomis „Hobitas“ ir „Žiedų valdovas“. Pastaroji pripažinta skaitomiausia XX amžiaus knyga.
   Minint šią sukaktį, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje Trečio amžiaus universiteto (TAU) studentams Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkas Jonas Brigys skaitė paskaitą „Viduržiemio pasaulio kūrėjas“.

Trečiojo amžiaus universitetas Raseiniuose

  2012 m. buvo paskelbti pagyvenusių žmonių metais, ir išgirdę apie kituose Lietuvos miestuose įsteigtus Trečiojo amžiaus universitetus, Raseinių rajono švietimo centro direktorės Silvos Morkevičienės paaktyvinti – įsteigti prie Švietimo centro Raseinių TAU. Nuo 2010 metų įkurtas mokytojų senjorų metodinis būrelis jau vykdė savo veiklas: organizavo pažintines keliones, išvykas, dalijosi patirtimi, jiems buvo organizuojama pagarbos mokytojui pamoka – renginys  „Rugsėjo aidas“. Tad dėl prie Raseinių rajono švietimo centro Trečiojo amžiaus universiteto įsteigimo pirmiausia ir buvo pakviesti aktyviausi rajono mokytojai senjorai, rajono garbės piliečiai, kurie vieningai pritarė Trečiojo amžiaus universiteto steigiamojo  susirinkimo organizavimo idėjai. Buvo nutarta: kovo 16 d. organizuoti steigiamąjį Raseinių TAU susirinkimą, o iki jo reikėjo parengti įstatus, sukurti Raseinių TAU logotipą, aptarti mokymosi tvarką, parengti tvarkaraščius, surasti patalpas, lektorius. Didžiausia darbų našta atiteko Švietimo centro kolektyvui.

Raseinių TAU steigiamojo susirinkimo iniciatoriai 

  Kovo 16 d. į Šaltinio pagrindinės mokyklos salę atvyko 56 įvairių profesijų rajono senjorai,  5 Raseinių rajono garbės piliečiai ir kiti garbūs svečiai. Pritarę Raseinių TAU įstatams ir užpildę prašymus – anketas, plojimais  pasveikino Trečiojo amžiaus universiteto įsteigimo momentą. Buvo nutarta: įsteigti „Sveikatos ir saviraiškos“ fakultetą kaip filialą prie Medardo Čoboto universiteto. Buvo išrinkta universiteto taryba, o  dekanu  išrinktas habilituotas medicinos mokslų daktaras, Raseinių rajono garbės pilietis,  prof. Antanas Norkus.

Trečiojo amžiaus universiteto įsteigimo dalyviai su ŠC kolektyvu

  Raseinių TAU savo veiklą pradėjo rugsėjo 14 d.  Raseinių rajono savivaldybės didžiojoje salėje Mokslo metų pradžios švente. Mokytis Raseinių TAU Sveikatos ir saviraiškos fakulteto keturiose grupėse (sveikos gyvensenos, literatūros ir meno, kultūros ir pažinimo bei dvasinio tobulėjimo) pareiškė norą 122 asmenys. Šių grupių kuratorėmis buvo paskirtos visos Švietimo centro metodininkės, kurios rengė programas, kartu su studentais planavo veiklas, pildė tvarkaraščius, organizavo mokymus, kvietė lektorius.

Bendrosios paskaitos vyko savivaldybės Tarybos salėje                       

  Kartą per mėnesį vykdavo bendros paskaitos visiems Raseinių TAU dalyviams. Paskaitų tematika buvo labai įvairi: tai ir apie sveikatą, žmogaus dvasinį tobulėjimą, gyvenimo vertybes, papročius, tradicijas, laimingos senatvės principus. Lektoriai kompetentingi, įdomūs ir žymūs žmonės: Vilija Blinkevičiūtė, Dalia Teišerskytė, Silva Morkevičienė, Antanas Norkus, Aleksandras Žarckus, Vladas Vitkauskas. Bendrųjų paskaitų pertraukų metu buvo organizuojamos įvairios ekologinių produktų degustacijos. Kitais mėnesio penktadieniais  vykdavo užsėmimai atskirų grupių dalyviams: paskaitos, mokymai,  pažintinės veiklos. Ne kartą buvo lankytasi Raseinių krašto istorijos muziejuje, susipažinta su Betygalos apylinkėmis, žymiais žmonėmis, mokytasi piešti, megzti, gaminti žaisliukus, papuošalus, klausytasi paskaitų apie sveikatą, sveiką mitybą, vaistų, vandens vartojimą. Kiekvienas TAU dalyvis galėjo pasirinkti ir praktinių gebėjimų mokymus: šiaurietiško vaikščiojimo, kompiuterinio raštingumo, anglų, vokiečių kalbų mokymus.

  Raseinių TAU tarybos nariai lankėsi Marijampolės  TAU mokslo metų pradžios šventėje, Kretingos TAU mokslo metų pabaigos diplomų įteikimo šventėje. Raseinių TAU bendrauja ir bendradarbiauja su Marijampolės, Kretingos, Telšių, Jonavos, Radviliškio, Vilkaviškio Trečiojo amžiaus universitetais. Dalyvavome vieni kitų šventiniuose renginiuose, o kartais ir kartu organizavome susitikimus, vakarones, popietes.

Raseiniškių delegacija Marijampolėje su Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite

Pirmuosius  mokslo metus, kaip ir priklauso Sveikatos metais, baigėme paskaita „Stiprinkime savo kūną žolelėmis“. Paskaitos lektorė – Adelė Karaliūnaitė, žolininkė, gydytoja. Geriausiai užsiėmimus lankiusiems ir aktyviausiems studentams buvo įteiktos gėlės.

Sustabdyta akimirka pirmųjų mokslo metų pabaigos dieną    

Antraisiais mokslo metais senjorai be įprastinių mokymų buvo įtraukti dar ir į projektinės veiklos mokymus: dainavimo-muzikavimo, sveikatinimo, psichologijos žinių, finansinio suaugusių švietimo, kūrybinės meno dirbtuvės, tradicinių ir netradicinių rankdarbių, amatų mokymus.

  Buvo organizuotos pažintinės kelionės: į Rundalę (Latvijos respublika), Vilnių, Panemunės pilis, Pamario kraštą, susitiko ir bendravo su vaistininku-žolininku Virgilijumi Skirkevičiumi, Lietuvos krikšto 600-ųjų metinių proga susipažino su Žemaitija: Girdiške, Kaltinėnais, Telšiais, Varniais, Žemaičių Kalvarija, Kražiais.

  Dviejų metų studijų programą išklausė 122 Raseinių TAU studentai. Savivaldybės didžiojoje salėje iškilmingai jiems buvo įteikti diplomai. Įsteigimas  Raseinių TAU ir vis didėjantis studentų skaičius įrodo jo svarbą ir reikalingumą. Paskaitose išgirsti patarimai, pamokymai: būti bitėmis bet ne musėmis, nes visi blogi dalykai grįžta bumerangu, kuo labiau save dalini, tuo labiau augi - ir įkvepia naujų jėgų, noro būti reikalingu, būti aktyviu ir mokytis visą gyvenimą.

Atnaujinta: 2022-04-11