Apie TAU

Vyresnio amžiaus žmonių mokymosi galimybės

   2022 m. birželio 10 d. Raseinių trečiojo amžiaus universiteto 8 studentai grupė lankėsi Jonavos trečiojo amžiaus universiteto (TAU) iniciatyva organizuotoje konferencijoje „Vyresnio amžiaus žmonių mokymosi galimybės“. Tai vienas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamo projekto „Senjore, būk pilietiškas! Nustok dejuoti, pradėk veikti!“ renginių. Konferencijoje dalyvavo virš 70 TAU klausytojų iš 25 Lietuvos universitetų ir bene 10 itin garbingų svečių iš Lietuvos Respublikos Seimo, ministerijų ir Lietuvos savivaldybių asociacijos. Puikiai renginiui vadovavo TAU asociacijos vykdantysis direktorius G. Dalinkevičius. Į konferenciją atvyko, sveikino dalyvius, mums aktualiomis temomis kalbėjo Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen: „Jaučiuosi įkvėpta aktyvių močiučių ir senelių pavyzdžio“. Pirmininkė pabrėžė, jog mokymosi visą gyvenimą judėjimas yra labai svarbus valstybės gyvenime ir pažadėjo, kad Lietuvos įstatymų leidėjai daugiau dėmesio skirs trečiojo amžiaus universitetams. Konferenciją raštu pasveikino  premjerė Ingrida Šimonytė. Kalbėjo Jonavos meras M. Sinkevičius, Seimo nariai V.Targamadzė, T.Tomilinas. Vyriausioji Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos specialistė Vida Janavičienė atvežė viceministrės Agnės Kudarauskienės sveikinimą ir Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos (NTAUA) prezidentei dr. Zitai Žebrauskienei įteikė apdovanojimą – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Garbės ženklą „Už svarų indėlį į neformalųjį suaugusiųjų švietimą“.Visagino TAU direktorė Asta Sieliūnienė padarė pranešimą „Tau veiklos unikalumas ir teisinis kontekstas“. Keletą mėnesių darbo grupė ruošė dokumentus, kokios perspektyvos, parama būtinos senėjančiai visuomenei ir kokios ministerijos, organizacijos turėtų remti, kuruoti TAU dalyvius. Šiuo metu niekas nefinansuoja įgyjant naują specialybę ar kvalifikaciją piliečių mokymosi po 64 m. Daug kas mano, kad vyresni žmonės nesukuria pridedamosios vertės. Būtina TAU veiklai integruotis į visus valstybės teisės aktus. Kauno TAU rektorė prof. Nijolė P. Večkienė pranešime „Vyresniojo amžiaus žmonių mokymosi programų tikslai ir uždaviniai“ pažymėjo, kaip svarbu yra vyresniojo amžiaus žmonėms susivokti sparčiai besikeičiančiame pasaulyje, kas yra viena svarbiausių įgalinimo veikti sąlygų. Bene ryškiausi TAU veiklos nesklandumai – lėšų stygius, vykdomų projektų fragmentiškumas be galimybės juos tęsti ir tobulinti. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiojo specialisto S.Kulbausko pranešime „Vyresniojo amžiaus žmonių socialinės įtraukties ir aktyvumo didinimas“ pabrėžta, kad visuomenė pastebimai sensta, Europoje vis daugiau vyresniojo amžiaus žmonių ilgai lieka darbo rinkoje, ko negalima pasakyti apie Lietuvą. Pranešėjas pateikė ne vieną faktą iš tarptautiniu lygiu svarstomų dokumentų ir statistikos skaičių, kur paaiškėjo, kad vyresnio amžiaus lietuviai nėra itin visuomeniški. Ateityje turėtų keistis vyresniųjų sveikatos priežiūra, turi būti kuriama draugiškesnė aplinka vyresniojo amžiaus žmonėms ir kt. Įdomu, kad Lietuvoje TAU skiriama tik 0,6 proc. lėšų nuo visos švietimui skirtos sumos – o tai labai mažai. Diskusijose pasisakė Jonavos, Kėdainių, Telšių, Druskininkų, Mažeikių, Plungės, Vilniaus TAU vadovai.  Konferencijoje nebuvo priimta kokia nors rezoliucija, nes pateikti dokumentai prašosi platesnių diskusijų ar papildymų. Aišku viena, kad trečiojo amžiaus universitetai yra matomi ir girdimi valstybės valdžios bei valdymo struktūrose ir kad tai skatina universitetus veikti. O mums, raseiniškiams, tai dar viena proga su perspektyva žvelgti į TAU veiklą ne tik kaip laisvalaikio ar savirealizacijos vieną iš formų, bet ir kaip į veiklą, kuri bendruomenei ir visuomenei suteikia ilgalaikę pridėtinę vertę. Dėkojame Raseinių švietimo pagalbos tarnybai už suteiktą galimybę dalyvauti ir džiaugtis vykusiu renginiu.

Raseinių TAU klausytoja Danutė Žakaitienė

Meno dermės paieškos

 

   Birželio  3 d., penktadienį, Raseinių TAU menų  fakulteto studentai lankėsi Raseinių krašto istorijos muziejuje veikiančioje humanitarinių mokslų daktaro, dizainerio, Vilniaus dailės akademijos dizaino katedros profesoriaus Vytauto Kibildžio kūrybos darbų  parodoje „Atsklandos”. Parodoje pristatomi kūriniai atspindi autoriaus kūrybos universalumą nuo baldų dizaino iki tapybos, nuo interjero dekoro iki trimačių skulptūrinių objektų. V. Kibildis nebijo vienoje parodoje sugretinti buityje taikomų, funkcionalių daiktų ir visiškai neutilitarių meno kūrinių. Jam įdomiau savo kūryboje ieškoti ne skirtybių, o bendrų sąšaukų, atrasti pasikartojančią savybę ar motyvą, kuris parodoje įvardinamas kaip „medžio grafika”. Meno dermės paieškomis užbaigėme 2021-2022 metų Menų mokymosi kursą.

Informacija: Silva Morkevičienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja, meno užsiėmimų mokytoja

Nuotraukoje Raseinių TAU menų grupės studentai su mokytoja (trečia iš kairės ) Silva Morkevičiene.

Visi mes gimstame kūrėjais

Visi mes gimstame kūrėjais. Vieni mėgsta kurti muziką, kiti kuria šokį ar meną, kiti tiesiog, kuria savo gyvenimą. Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba sudaro puikias sąlygas tobulėti vyresnio amžiaus žmonėms – Trečio amžiaus universitetas- raktas į tobulėjimą. Prie Raseinių TAU vyksta ir meninės raiškos užsiėmimai- tai mūsų vyresnio amžiaus  žmonių , kuriuos jungia kūryba, susitikimai  kiekvieną penktadienį. Čia mes tapome, piešiame, kuriame, susitinkame su bendraminčiais dalinamės savo patirtimi. Mus moko mokytojai savanoriai: Silva Morkevičienė , Raseinių rajono švietimo pagalbos direktoriaus pavaduotoja, Vilniaus dailės akademijos absolventė  ir Rolandas Lazdauskas, dailės ir technologijų  mokytojas metodininkas. Visus metus bandėme įvaldyti įvairiausias technikas. Mokslo metų užbaigimui mūsų mokytoja Silva Morkevičienė pasiūlė pasinerti į menų terapiją ir sukurti vieną bendrą darbą visai grupei. Užduotis nebuvo lengva: teko apsijungti visai komandai, bet tikrai buvo verta - rezultatas pranoko lūkesčius. Sukurtą bendrą paveikslą pavadinome „Spalvų džiaugsmas“. Visas kūrybinis procesas mums suteikė kūrybinį polėkį, mes užmiršome visas bėdas ir ligas.  Dėkojame savo mokytojams už kūrybos pažinimo  džiaugsmą. Šie mokslo metai jau baigėsi, bet mes su nekantrumu laukiame kitų mokslo metų. Norime toliau pratęsti šį kūrybinį procesą. Mes ir toliau norime būti kūrėjais. Tai taip nuostabu.

Straipsnelio autorė : Raseinių TAU prodekanė, menų lankytoja Onutė Kazbarienė

Paroda „Originalūs velykiniai akcentai“

   Nuo seno žinome, kad paskutinė savaitė prieš Velykas yra svarbi kiekvienam. Šią  savaitę rūpinamės kūno ir sielos švara,  tvarkome ir puošiame namus, aplinką. Tad Raseinių TAU studentės: Filijona Daugirdienė, Birutė Jurkienė, Marija Bartkienė, Danutė Maniokienė ir Marija Matuzienė,  parengė savo kūrybinių darbų parodą „Originalūs velykiniai akcentai“. Kelis mėnesius kūrybingos ir darbščios moterys vedė mokymus, dalijosi patirtimi, gamino gražiausius kūrinius. Suvokdami  Didžiosios  savaitės prasmę – atlikti tik gerus ir kilnius darbus – gražiais ir originaliais darbais papuošė  Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos patalpas.

Renginys, skirtas Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti


   Raseinių atviro jaunimo centre vyko Raseinių TAU studentams renginys, skirtas Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti. Renginio pradžioje Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduoja Silva Morkevičienė ir metodininkės pristatė Raseinių ir Ariogalos fakultetų studentams planuojamas veiklas. Po to vyko Raseinių TAU prodekano rinkimai. Balsų dauguma, iš 4 pasiūlytų kandidatų, išrinkta Raseinių TAU prodekane Ona Kazbarienė. Svajingus romansus ir gerą nuotaiką susirinkusiems studentams dovanojo aktorė, dainininkė Larisa Kalpokaitė.

 

Aptartos TAU veiklos problemos ir veiksmų strategija

   Birželio 18 d. Kaune, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos namuose įvyko Nacionalinės TAU asociacijos visuotinis susirinkimas, kuriame įvairiais aspektais buvo išanalizuota ir įvertinta TAU veikla, aptarta TAU veiksmų strategija bei pasiųsta žinia šalies valdžios institucijoms dėl galimo aktyvesnio senjorų įsitraukimo į šalies politinį ir visuomeninį gyvenimą. Plačiau skaitykite čia: http://www.tauasociacija.lt/aptartos-tau-veiklos-problemos-ir-veiksmu-strategija.

 

 

Mokymosi žavesys ir džiaugsmas

   Medardo Čoboto TAU, įgyvendindama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo projektą „Turiningas senjorų gyvenimas 2020 metais“, pakvietė Raseinių TAU bendradarbiauti. Šio projekto tikslas – skatinti vyresnio amžiaus žmonių saviraišką, sveiką gyvenseną, turiningą ir aktyvų gyvenimą. Pagal bendradarbiavimo susitarimą Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba organizavo Saviraiškos dieną „Mokymosi žavesys ir džiaugsmas“.

   Rugsėjo 11 d. į  Raseinių naująją turgavietę atvyko Klaipėdos rajono, Plungės, Prienų ir Raseinių TAU studentai. Saviraiškos diena „Mokymosi žavesys ir džiaugsmas“ prasidėjo  mankšta, kurią vedė Eligijus Valskis, Lietuvos profesinės sveikatos asociacijos vadovas, sveikatingumo ir kūno kultūros pedagogas. Sveikinimo kalbas sakė dr. Zita Žebrauskienė,  Medardo Čoboto TAU  rektorė ir Reda Kunickienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorė.

   Visi TAU studentai pasiskirstė į įvairias veiklas. Vieni dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse – piešė ant medžio lentelių, tapė ant akmenėlių, kiekvienas pasigamino sau atminimo dovanėlę. Kiti vaikščiodami su šiaurietiškomis lazdomis susipažino su miesto parkais, įžymiomis vietomis. Daugiausia dalyvavo  sportinėse varžybose: smiginio, diskų metimo, estafetėse. Čia pralaimėjusių nebuvo, nes visus lydėjo gera nuotaika, siekimas geresnių rezultatų, komandos draugų palaikymai. Kol sportinių varžybų teisėjai skaičiavo rezultatus, visi renginio dalyviai šiltai bendraudami ir dalydamiesi įspūdžiais pasigardžiuodami valgė košę. Saviraiškos dieną „Mokymosi žavesys ir džiaugsmas“  užbaigėme koncertu, visų TAU studentų kolektyvų pasirodymais ir apdovanojimais.

Paskaita Raseinių TAU studentams

   2017 metų sausio 3 dieną sukako 125 metai nuo vieno žymiausių XX amžiaus rašytojo Džono Ronaldo Ruelio Tolkino (angl. John Ronald Reuel Tolkien) gimimo. Senosios anglų kalbos specialistas, filologas, fantasy (angl.) arba maginės fantastikos žanro klasikas D. R. R. Tolkinas labiausiai išgarsėjo knygomis „Hobitas“ ir „Žiedų valdovas“. Pastaroji pripažinta skaitomiausia XX amžiaus knyga.
   Minint šią sukaktį, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje Trečio amžiaus universiteto (TAU) studentams Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkas Jonas Brigys skaitė paskaitą „Viduržiemio pasaulio kūrėjas“.

Trečiojo amžiaus universitetas Raseiniuose

  2012 m. buvo paskelbti pagyvenusių žmonių metais, ir išgirdę apie kituose Lietuvos miestuose įsteigtus Trečiojo amžiaus universitetus, Raseinių rajono švietimo centro direktorės Silvos Morkevičienės paaktyvinti – įsteigti prie Švietimo centro Raseinių TAU. Nuo 2010 metų įkurtas mokytojų senjorų metodinis būrelis jau vykdė savo veiklas: organizavo pažintines keliones, išvykas, dalijosi patirtimi, jiems buvo organizuojama pagarbos mokytojui pamoka – renginys  „Rugsėjo aidas“. Tad dėl prie Raseinių rajono švietimo centro Trečiojo amžiaus universiteto įsteigimo pirmiausia ir buvo pakviesti aktyviausi rajono mokytojai senjorai, rajono garbės piliečiai, kurie vieningai pritarė Trečiojo amžiaus universiteto steigiamojo  susirinkimo organizavimo idėjai. Buvo nutarta: kovo 16 d. organizuoti steigiamąjį Raseinių TAU susirinkimą, o iki jo reikėjo parengti įstatus, sukurti Raseinių TAU logotipą, aptarti mokymosi tvarką, parengti tvarkaraščius, surasti patalpas, lektorius. Didžiausia darbų našta atiteko Švietimo centro kolektyvui.

Raseinių TAU steigiamojo susirinkimo iniciatoriai 

  Kovo 16 d. į Šaltinio pagrindinės mokyklos salę atvyko 56 įvairių profesijų rajono senjorai,  5 Raseinių rajono garbės piliečiai ir kiti garbūs svečiai. Pritarę Raseinių TAU įstatams ir užpildę prašymus – anketas, plojimais  pasveikino Trečiojo amžiaus universiteto įsteigimo momentą. Buvo nutarta: įsteigti „Sveikatos ir saviraiškos“ fakultetą kaip filialą prie Medardo Čoboto universiteto. Buvo išrinkta universiteto taryba, o  dekanu  išrinktas habilituotas medicinos mokslų daktaras, Raseinių rajono garbės pilietis,  prof. Antanas Norkus.

Trečiojo amžiaus universiteto įsteigimo dalyviai su ŠC kolektyvu

  Raseinių TAU savo veiklą pradėjo rugsėjo 14 d.  Raseinių rajono savivaldybės didžiojoje salėje Mokslo metų pradžios švente. Mokytis Raseinių TAU Sveikatos ir saviraiškos fakulteto keturiose grupėse (sveikos gyvensenos, literatūros ir meno, kultūros ir pažinimo bei dvasinio tobulėjimo) pareiškė norą 122 asmenys. Šių grupių kuratorėmis buvo paskirtos visos Švietimo centro metodininkės, kurios rengė programas, kartu su studentais planavo veiklas, pildė tvarkaraščius, organizavo mokymus, kvietė lektorius.

Bendrosios paskaitos vyko savivaldybės Tarybos salėje                       

  Kartą per mėnesį vykdavo bendros paskaitos visiems Raseinių TAU dalyviams. Paskaitų tematika buvo labai įvairi: tai ir apie sveikatą, žmogaus dvasinį tobulėjimą, gyvenimo vertybes, papročius, tradicijas, laimingos senatvės principus. Lektoriai kompetentingi, įdomūs ir žymūs žmonės: Vilija Blinkevičiūtė, Dalia Teišerskytė, Silva Morkevičienė, Antanas Norkus, Aleksandras Žarckus, Vladas Vitkauskas. Bendrųjų paskaitų pertraukų metu buvo organizuojamos įvairios ekologinių produktų degustacijos. Kitais mėnesio penktadieniais  vykdavo užsėmimai atskirų grupių dalyviams: paskaitos, mokymai,  pažintinės veiklos. Ne kartą buvo lankytasi Raseinių krašto istorijos muziejuje, susipažinta su Betygalos apylinkėmis, žymiais žmonėmis, mokytasi piešti, megzti, gaminti žaisliukus, papuošalus, klausytasi paskaitų apie sveikatą, sveiką mitybą, vaistų, vandens vartojimą. Kiekvienas TAU dalyvis galėjo pasirinkti ir praktinių gebėjimų mokymus: šiaurietiško vaikščiojimo, kompiuterinio raštingumo, anglų, vokiečių kalbų mokymus.

  Raseinių TAU tarybos nariai lankėsi Marijampolės  TAU mokslo metų pradžios šventėje, Kretingos TAU mokslo metų pabaigos diplomų įteikimo šventėje. Raseinių TAU bendrauja ir bendradarbiauja su Marijampolės, Kretingos, Telšių, Jonavos, Radviliškio, Vilkaviškio Trečiojo amžiaus universitetais. Dalyvavome vieni kitų šventiniuose renginiuose, o kartais ir kartu organizavome susitikimus, vakarones, popietes.

Raseiniškių delegacija Marijampolėje su Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite

Pirmuosius  mokslo metus, kaip ir priklauso Sveikatos metais, baigėme paskaita „Stiprinkime savo kūną žolelėmis“. Paskaitos lektorė – Adelė Karaliūnaitė, žolininkė, gydytoja. Geriausiai užsiėmimus lankiusiems ir aktyviausiems studentams buvo įteiktos gėlės.

Sustabdyta akimirka pirmųjų mokslo metų pabaigos dieną    

Antraisiais mokslo metais senjorai be įprastinių mokymų buvo įtraukti dar ir į projektinės veiklos mokymus: dainavimo-muzikavimo, sveikatinimo, psichologijos žinių, finansinio suaugusių švietimo, kūrybinės meno dirbtuvės, tradicinių ir netradicinių rankdarbių, amatų mokymus.

  Buvo organizuotos pažintinės kelionės: į Rundalę (Latvijos respublika), Vilnių, Panemunės pilis, Pamario kraštą, susitiko ir bendravo su vaistininku-žolininku Virgilijumi Skirkevičiumi, Lietuvos krikšto 600-ųjų metinių proga susipažino su Žemaitija: Girdiške, Kaltinėnais, Telšiais, Varniais, Žemaičių Kalvarija, Kražiais.

  Dviejų metų studijų programą išklausė 122 Raseinių TAU studentai. Savivaldybės didžiojoje salėje iškilmingai jiems buvo įteikti diplomai. Įsteigimas  Raseinių TAU ir vis didėjantis studentų skaičius įrodo jo svarbą ir reikalingumą. Paskaitose išgirsti patarimai, pamokymai: būti bitėmis bet ne musėmis, nes visi blogi dalykai grįžta bumerangu, kuo labiau save dalini, tuo labiau augi - ir įkvepia naujų jėgų, noro būti reikalingu, būti aktyviu ir mokytis visą gyvenimą.

Atnaujinta: 2022-06-17