Neformalus suaugusiųjų švietimas

Europinis vadovas neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo klausimais:

Seime įvyko spaudos konferencija dėl naujojo neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo Projektas ir Seimo teisės departamento išvados čia

„Epale“ Europos suaugusiųjų mokymosi eletroninės platformos naudojimo vadovas

Kviečiame teikti Nordplus Adult paraiškas
Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“ renginiai
Suaugusiųjų švietimo savaitė 2018
Mokymosi galia ir žavesys
Suaugusiųjų mokymas(is): nuo kokybės iki efektyvumo 2018 m.
2018 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“
​​
Dėl Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinatoriaus paskyrimo
Raseinių miesto ir rajono gyventojų mokymosi visą gyvenimą programos įgyvendinimo ir atskirties mažinimo galimybės
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2018-2020 metų veiksmų planas

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai apsijungė bendroms veikloms

Raseinių rajono neformalaus suaugusiųjų švietimo teikėjų susirinkimo darbotvarkė
Vasaros sezono išvykos
Raseinių rajono neformalaus suaugusiųjų švietimo teikėjų susirinkimo darbotvarkė
Raseinių rajono neformalaus suaugusiųjų švietimo teikėjų susirinkimo darbotvarkė
Seminaro „Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi planavimo mokymai savivaldybėse“ skaidrės
Raštingumo samprata. Tarptautinio suaugusiųjų kompetencijų tyrimo OECD PIAAC raštingumo apibrėžimas. Dr. Jolita Dudaitė
Programos „Erasmus+“ galimybės suaugusiųjų švietimo koordinatoriams. Donata Kavoliūnienė
Strateginis ir veiklos planavimas. Daiva Penkauskienė

 

2017: Europos suaugusiųjų mokymosi metai „Mokymosi jėga ir džiaugsmas“

Dėl suaugusiųjų mokymosi informacinės sistemos
2017: Europos suaugusiųjų mokymosi metai „Mokymosi jėga ir džiaugsmas“

Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjų koordinacinė grupė

Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjų koordinacinės grupės nuostatai
Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo Ministerijai skirtomis valstybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo
2016 m. kvalifikacijos tobulinimo programų rajono gyventojams plano turinys
Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodika
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas/projektus vykdančiosios institucijos ir jų kontaktiniai duomenys
Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016 metų veiksmų plano priedas
Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016 metų veiksmų planas
Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-391, 2015-12-29, „Dėl Raseinių r. savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016 m. veiksmų plano patvirtinimo“
Raseinių r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-992, 2015-11-18, „Dėl atsakingo asmens paskyrimo“


Atnaujinta: 2019-05-09

Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymo koordinatorių savivaldybėse sąrašas

http://www.kpmpc.lt/kpmpc/suaugusiuju-svietimas-3/

LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/suaugusiuju-svietimas

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=370777

http://ec.europa.eu/epale/lt

Atnaujinta: 2019-04-26