Registracija į Raseinių rajono švietimo centro olimpiadas ir konkursus

Prisijungimas
Informacija


Prisijunkite naudodami savo prisijungimo vardą ir slaptažodį:

Vartotojo vardas:

 


Prieigai prie registracijos į konkursus ir olimpiadas, kurios yra vykdomos Raseinių rajono švietimo centro reikia įvesti vartotojo vardą ir slalpažodį, kurį mokyklos administracija gavo elektroniniu paštu.
Anksčiau sukurtos paskyros nebegalioja!

Užregistruoti mokinius į konkursus gali tik mokyklos administracija arba įgalioti asmenys.

Pamiršote prisijungimo duomenis - rašykite saule.sitaviciene@rspt.lt.